Henning Solberg må ut med 1,55 mill.: – Klar seier

04.07.2022 18:54:00

Henning Solberg må ut med 1,55 mill.: – Klar seier

Henning Solberg Motorsport

Henning Solberg må ut med 1,55 mill.: – Klar seier

Henning Solberg (49) må ut med 1,55 millioner kroner til sin tidligere forretningspartner Ramiz Safdar (34). Rallyprofilens advokat mener likevel at det er en «klar seier».

Ramiz Safdar og Henning Solberg samarbeidet om dekkbutikken DekkNor, der Solberg eide 66,6 prosent gjennom sitt selskap Heso Holding AS. Safdar eide de resterende 33,3 prosentene gjennom sitt selskap Bilgruppen 1 AS, i tillegg til å være daglig leder.

Info: Henning Solberg blir begjært konkurs av sin tidligere forretningspartner Ramiz Safdar, som krever 11,7 millioner kroner.Februar 2020: Høysteretts ankeutvalg forkaster anken fra Henning Solberg, som gjør at partene igjen må møtes i tingretten.

Les mer:
VG »

Nå skal det hølje ned – fare for oversvømmelser og skred– Mulig noen må pumpe vann ut fra huset.

SAS vil ikke forhandle med pilotene etter fristen: – Må komme en avklaringSTOCKHOLM (E24): Forhandlingene mellom SAS og pilotene er i gang etter at de brått ble avsluttet søndag kveld.

Ut av skapet, ned i kjelleren: Tre tiår med London pub– Mange kaller det et hjem. Skuespiller Terje Strømdahl snakker om utestedet London pub i Oslo, som forrige helg ble åsted for masseskytingen som antas å ha vært rettet spesifikt mot det skeive miljøet. (M+)

United-journalist slakter klubben: - Det er alarmerendeAndy Mitten mener det må en større endring til i Manchester United.

Ingen hvile for de dødeHvordan føles det når du må grave opp din nylig avdøde familie?

Emosjonell Groenewegen slo tilbake: – Mentalt har det vært vanskeligSØNDERBORG/OSLO (VG) For andre dag på rad ble det stang ut for Alexander Kristoff i kampen om en etappeseier i Tour de France.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden Denne maratonsaken har nå vært i Borgarting lagmannsrett, der begge parter la fram ulike pengekrav mot hverandre.Publisert.Fare for pilotstreik: Dette krangler de om Det er også en ordknapp Skogvang som møter pressen mandag morgen.Utvid Møteplass: Fotograf Fin Serck-Hanssen har gjennom fem tiår fotografert skeive miljøer.

Ramiz Safdar og Henning Solberg samarbeidet om dekkbutikken DekkNor, der Solberg eide 66,6 prosent gjennom sitt selskap Heso Holding AS. Safdar eide de resterende 33,3 prosentene gjennom sitt selskap Bilgruppen 1 AS, i tillegg til å være daglig leder. Saken startet med at Safdar høsten 2019 begjærte Solberg konkurs og krevde 11,7 mill.00 mandag, men SAS på sin side mener det blir vanskelig. kroner av rallyføreren. Konkurssaken endte først i full frifinnelse for Solberg i Heggen og Frøland tingrett, men lagmannsretten opphevet denne tingrettsdommen. (Foto: Fin Serck-Hanssen: London Pub © Fin Serck-Hanssen / BONO 2022) Av.

Sommeren 2020 inngikk de så et forlik som innebar at Solberg betalte Safdar 2,6 millioner. Norges riksmekler Mats Wilhelm Ruland var til stede for å bistå under forhandlingene i forrige uke. Info Kort forklart: Dette er saken September 2019 : Henning Solberg blir begjært konkurs av sin tidligere forretningspartner Ramiz Safdar, som krever 11,7 millioner kroner. November 2019 : Henning Solberg får medhold i Heggen og Frøland tingrett i konkurssaken mot seg, ettersom retten mente det ikke var tilstrekkelig bevis for at den samlede gjelden til Henning Solberg var større en verdien av eiendelene hans. Safdars krav ble redusert fra 11,7 millioner kroner til rundt 2,6 millioner kroner av tingrettens dom, som Solbergs advokater mente han hadde eiendeler nok til å gjøre opp. Han hadde ikke tid til å snakke med pressen da han fortet seg inn i til forhandlingene, hvor tiden er i ferd med å renne ut. Safdar anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett.

Februar 2020 : Borgarting Lagmannsrett opphever kjennelsen til tingretten og ber Heggen og Frøland tingrett vurdere konkursbegjeringen på nytt, ettersom de mente det var mangler ved dokumentasjon og bevisføring. Solberg anker til Høyesterett. Den har siden blitt flyttet fire ganger. April 2020 : Høysteretts ankeutvalg forkaster anken fra Henning Solberg, som gjør at partene igjen må møtes i tingretten. Juli 2020 : Partene inngår forlik i konkurssaken og Henning Solberg betaler kravet på 2,6 millioner kroner, men nye søksmål ble varslet. Safdar tar ut søksmål mot Solberg 31. Ulikt syn Søndag forhandlet partene uten den norske, danske og de tre svenske meglerne til stede.

juli, mens Solberg går til motsøksmål grunnet urettmessig krav om konkurs. Mars 2021 : Henning Solberg dømmes i til å betale 470 000 kroner av tingretten. Begge parter anket saken. I etterkant av kommentarene uttalte Marianne Hernæs, som er SAS’ forhandlingsleder, seg til pressen som er til stede med en annen oppfatning av situasjonen. Juni 2022: Tingretten dømmer Henning Solberg til å betale 4,5 millioner kroner til selskapet Dekknor. De 4,5 millioner kronene han nå er dømt til å betale, omfatter biler, ubetalte fakturaer, kontantuttak og garanti for gjeld, skriver Finansavisen .

600..000 kroner er renter og sakskostnader. Solberg stilte uten advokat i retten. Advokat Hans Kristian Skarpholt argumenterte overfor VG med at de hadde lagt frem dokumentasjon på at Solberg hadde skutt inn 9,9 millioner kroner i selskapet – som de nå mente de hadde krav på. Kilder: NTB, Dagens Næringsliv, Finansavisen, VG, dom av 4.

juli 2022. Vis mer Det tok imidlertid ikke lang tid fra forliket ble inngått til et søksmål fra Safdar og motsøksmål fra Solberg ble tatt ut. Det er denne saken som nå har fått en ny avgjørelse. Den tidligere VM-stjernen hadde anket en dom om at han skulle betale 470.000 kroner til Safdar.

Nå ender det med at Solberg må ut med mer enn tre ganger så mye som etter tingrettsdommen – men likevel langt mindre enn det Safdar opprinnelig krevde. Samtidig frikjenner retten Safdar for Solbergs motsøksmål som gikk på at Safdar hadde krevd Solberg konkurs «mot bedre vitende». – Ikke urettmessig – Kravet om konkurs fra Ramiz Safdar var ikke urettmessig. Konkurs ville ha blitt åpnet dersom konkurssaken ikke hadde blitt forlikt, heter det i dommen, som først ble omtalt av . Solbergs juridiske hjelper, advokatfullmektig Helene Jameson Skrede i Advokatfirmaet Skarpholt, skriver i en melding til VG: – Nå har Borgarting lagmannsrett konkludert med at Solberg skylder 1,4 millioner.

Dette er samlet sett over 7,7 millioner kroner mindre enn det Safdar i utgangspunktet hevdet at Solberg skyldte og av det beløpet som han krevde Solberg for, fastslår Skrede – og viser til de ovennevnte summene. – Frifunnet for 7,7 mill. – Selv om Solberg ikke er enig i at han skylder Safdar et krav i denne størrelsesorden, så er han frifunnet for over 7,7 millioner kroner fra det opprinnelige kravet fra Safdar - og det er en klar seier for Solberg, skriver advokatfullmektigen i meldingen til VG. Finansavisen har snakket med Safdars advokat Håkon Juell Hassel fra advokatfirmaet Elden, som sier at «hvis pengene ikke blir gjort opp når dommen er rettskraftig må vi gjør det loven tillater, eventuelt gjennom ny konkursbegjæring». – Det er et resultat som både Safdar og jeg er godt fornøyd med.

Det var en mindre del vi ikke ble hørt med, men det er markert bedre enn for tingretten, så dette kan vi leve godt med, sier Juell Hassel til avisen. Skrede sier til VG på vegne av Solberg at de ikke har tatt stilling til eventuell anke. Dekkbutikk Selv om partene inngikk en forliksavtale sommeren 2020, da Solberg betalte Safdar 2,6 mill., fastslår lagmannsretten at dette er ikke til hinder for de kravene som Safdar nå rettet mot Solberg. Totalt må Solberg altså betale Safdar 1,4 mill.

kroner pluss 153.000 kroner i saksomkostninger. Tidlig i juni falt dommen i en annen sak, som Safdar på vegne av selskapet DekkNor hadde krevd Solberg for til sammen fem mill. kroner. Dommen, gjengitt av lokalavisen Smaalenene , innebærer at Solberg må betale 4,5 millioner til DekkNor, inkludert saksomkostninger og renter.

Da varslet Solbergs advokat Hans Kristian Skarpholt at de kunne dokumentere at Solberg selv hadde spyttet inn 9,9 millioner kroner i selskapet, som de mener fører til at de har penger til gode. Dette skal avgjøres når et såkalt rekonstruksjonsbo av Dekknor skal gjøres opp. Publisert: .