Helsesykepleiere tas fortsatt ut av skolene: – Vi er svært overrasket

19.01.2022 16:03:00

Korona, Barn-Og-Unge

I fjor fikk SOS-barnebyer forsikringer fra regjeringen om at helsesykepleierne skulle få jobbe med barn og unge på heltid. Nå reagerer organisasjonen kraftig på at det ikke har skjedd.

avsløre at hele 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse koronaoppgaver etter at pandemien brøt ut og skolene stengte. Landsforeningen av helsesykepleiere har nå spurt sine medlemmer i hele landet om det fortsatt er slik at kommunene bruker dem til vaksinasjons- og smittevernarbeid. Dagsavisen har sett svarene, og de viser med all tydelighet at det fortsatt er vanlig.

– Hver gang jeg sier at det fremdeles er mange helsesykepleiere som både tester, smittesporer og vaksinerer, blir jeg møtt med spørsmål om det virkelig er sant, uttalte Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, til Dagsavisen.

Les mer:
Dagsavisen »

Psykisk helsevern: Jeg er sjokkert over hvor store lidelser vi akseptererSvært få forstår hvor store smerter psykiske plager og lidelser kan gi, skriver Per Anders Torvik Langerød palanger. Det har palanger veldig rett i. Verken journalister eller fagfolk har brydd seg om å beskrive for almenheten hvor uutholdelig smertefull psykisk lidelse kan være. I stedet blir vi diagnostisert, tingliggjort og stigmatisert. Hilsen en med traumer etter overgrep i barndommen

Vi har hørt lite fra Statnett i strømdebatten. Her er tre spørsmål.Mange har deltatt i strømdebatten, men vi har hørt lite fra Statnett. Her er tre spørsmål.

Stortinget må ta større plassCoronapolitikkens legitimitet kan bli alvorlig utfordret av en pandemi som drar ut i tid.

Rentefrykt fortsetter å ryste tek-aksjer: – Ikke usannsynlig at 2022 blir et mer urolig årSjefstrateg Christian Lie er ikke overrasket over tirsdagens børsuro i USA, som endte med markant fall etter et oppsving i rentemarkedet.

Jørn Lier Horst ut mot royaltydumping: – Følte meg forledet av forlagetForfatter Jørn Lier Horst (51) sier han føler seg forledet av Gyldendal til å godta lavere royalty på bøker på salg.

(+) Haram ut av Ålesund: Slik kan folkeavstemminga bliDen 18. januar skal Ålesund valstyre diskutere organiseringa av folkeavstemminga i tidlegare Haram kommune.

VG avsløre at hele 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse koronaoppgaver etter at pandemien brøt ut og skolene stengte.Debatt Dette er et debattinnlegg.Debatt Dette er et debattinnlegg.Smittevernloven ble skrevet i «fredstid», uten moderne erfaring med pandemi i Norge.

Landsforeningen av helsesykepleiere har nå spurt sine medlemmer i hele landet om det fortsatt er slik at kommunene bruker dem til vaksinasjons- og smittevernarbeid. Dagsavisen har sett svarene, og de viser med all tydelighet at det fortsatt er vanlig. Som pårørende til en søster som i 2014 tok sitt eget liv, og som overlevende etter terrorangrepet på Utøya, har møtet med psykisk helsehjelp gitt meg fine erfaringer. – Hver gang jeg sier at det fremdeles er mange helsesykepleiere som både tester, smittesporer og vaksinerer, blir jeg møtt med spørsmål om det virkelig er sant, uttalte Ann Karin Swang, leder av Landsgruppen av helsesykepleiere, til Dagsavisen. Mange har deltatt, men vi har hørt lite fra Statnett. Tilbakemeldingene fra helsesykepleierne viser også at pandemien har ført til at flere barn enn tidligere strever med hverdagen og at arbeidspresset derfor er stort. En del av svaret tror jeg ligger i at svært få forstår hvor store smerter psykiske plager og lidelser kan gi. [   ] – Ikke nok å skrive brev SOS-barnebyer har engasjert seg sterkt i saken, og i fjor tok de initiativ til en underskriftskampanje for å sikre at helsesykepleiere i skolen faktisk får jobbe med barn og unge på heltid. Og hvem skal ta beslutningene, på hvilket grunnlag? Å gi Stortinget en større rolle kan være både tillitsbyggende nå og gjøre oss bedre i stand til å forankre pandemipolitikken mer demokratisk i framtida.

– Da vi gikk ut med oppropet i fjor, fikk vi massiv støtte fra elever, ansatte og dem som skal ivareta barn og unge. Det er bra. Sammen med kraftprodusentene har Statnett vært en viktig drivkraft bak etableringen av de to nye kablene Nord Link til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia, som har kommet det siste året. Vi hadde også et møte med daværende helseminister Høie da vi overbrakte underskriftene, sier Aarak. Hun viser til at de fikk en tydelig tilbakemelding på at helsesykepleierne skulle skjermes. En ufullstendig forståelse av psykisk helse har dessverre også fulgt oss inn i pandemien. – Jeg er veldig overrasket over at kommunene fortsatt ser bort fra en så tydelig tilbakemelding. I teorien kan derfor mer enn halvparten av norsk strømproduksjon sendes ut av landet. Den nye helseministeren må ta tak i dette og merke seg at det ikke er nok å skrive brev. God psykisk helse ligger også utenfor hjelpesystemets sfære..

Dagsavisen skrev nylig at de som driver landets hjelpetelefoner og chattetjenester for barn og unge, har hatt en voldsom pågang det siste året. Mental Helse uttalte at det er urovekkende mange unge som tar kontakt om spiseforstyrrelser og selvmordstanker. Alt som gjør livet verdt å leve. I en separat gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2018 (Kraftmarkedsanalyse 2018–2030) ble det argumentert for en enda lavere innenlandsk priseffekt. – Grunnen til at vi reagerer så sterkt, er at vi vet at mange barn og unge har fått det vanskeligere under pandemien. Det merker alle organisasjonene som jobber med barn og unge. Pauser som motiverer til å fortsette å prøve å bli bra igjen. Vi ser det også i de andre landene vi er i: De har aldri noensinne fått så mange henvendelser fra barn og unge. Ut fra dette konkluderte de med at kablene ville gi et samfunnsøkonomisk overskudd og økt verdiskaping for Norge. I utøvelsen av pandemihåndteringen bør vårt viktigste politiske organ, Stortinget, få en større plass.

Dette vil kreve oppfølging lenge etter at smittetallene har gått ned, sier Aarak. Det er pasienten selv som må gjøre mesteparten av jobben. [   ] – Ingen bør møte en lukket dør Dagsavisen har vært i kontakt med Helsedepartementet og spurt om hva helseministeren synes om at helsesykepleiere fortsatt blir satt til andre oppgaver i kommunene og hva regjeringen vil gjøre for å sikre at det ikke skjer. Departementets kommunikasjonsavdeling har sendt svar fra statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap). Hverdagsaktiviteter Etter flere selvmordsforsøk ble min søster skrevet ut fra Distriktspsykiatrisk Senter (DPS). Spørsmål 2: Mener Statnett at de nye strømkablene nå gir en samfunnsøkonomisk gevinst for Norge? Klimagassutslipp i Europa Som et argument for kabelutbyggingene anførte Statnett at «flere forbindelser fra Norge vil bidra til at europeiske land som (. – Så langt det lar seg gjøre bør andre sykepleiere enn helsesykepleiere benyttes til vaksinearbeid, smittesporing og testing, slik at tjenester til barn og unge skjermes. Dette har vi vært svært tydelige på overfor kommunene i lang tid. Selv om hun ble vurdert som for syk, fikk blant annet hele søskenflokken dratt på tur til Italia for å oppleve det gode liv. I sosiale medier og pressen blir det stadig sådd tvil om tiltakenes nødvendighet.

Ingen barn og unge bør møte en lukket dør hos helsesykepleieren når de sliter fordi helsesykepleieren er omplassert, skriver Bjørkholt, og legger til: – Fra og med 1.) Tyskland og Storbritannia kan fortsette sin storstilte utbygging av ren vind- og solkraft». januar i fjor har sykepleiere midlertidig rett til å rekvirere covid-19-vaksiner i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.000 tingene som skjer når man lever i et fritt åpent samfunn, kommer også alle som strever med psykiske plager og lidelser, til gode. Dette gjør at kommunene vil ha større fleksibilitet i bruk av personell og samlet bedre kapasitet til dette arbeidet . Samtidig er kommunenes ansvar for smittesporing nå nylig redusert gjennom at den enkelte nå skal varsle sine kjente nærkontakter slik at de kan teste seg. Slik blir problemløsning enklere og i det hele tatt mulig. Det bidrar også til å lette på arbeidskrevende oppgaver for kommunene. For at Stortingets skal kunne utføre sine grunnlovsgitte oppgaver som å kontrollere regjeringen og de fullmakter som er gitt, burde Stortinget for lengst ha tilsatt egne fageksperter på pandemi.

. Dette må gis tung vekt i «helhetsvurderingene» som gjøres om tiltak.