Guldvog om omikron-bølgen: Tror sykehusene klarer det

18.01.2022 15:07:00

Guldvog om omikron-bølgen: Tror sykehusene klarer det

Guldvog om omikron-bølgen: Tror sykehusene klarer det

Om vi igjen skal få runder med strenge tiltak, står og faller på kapasiteten i helsetjenestene.

– Vi tenker at det kan være i alle fall 200 −250 andre pasienter som løpende vil ha behov for intensivbehandling, sier han.lagt planer for å trappe opp til 1200 intensivplasser på en gang. Men det er 647, fra den siste kartleggingen departementet gjorde, som er realistisk, ifølge Guldvog.

– Det vet vi ikke med sikkerhet, fordi det er mange kompensatoriske mekanismer som blir satt i verk. Samtidig vet vi ikke hvor stor andel av personellet som vil være sykmeldte, sier Guldvog.– Går det?– Nei, de vil nok fremdeles kunne klare å håndtere det mest nødvendige og tidskritiske også i en sånn situasjon.

Les mer: VG »

Wow, you think?

Derfor tror de på TrumpTrump har fått sin voldsomt lojale tilhengerskare til å tro på at valget i 2020 ble stjålet. Lørdag kveld møtte flere tusen opp for å høre ham tale. - Det er som ei plate med hakk i, sier USA-ekspert. Trump's nyttige idioter

Rettsstatens svar på terrorenPrøveløslatelsessaken er en påminnelse om at det norske rettssystemet fungerer. Noen blir dømt uten bevis mens denne karen får saken sin opp selv om han ikke kan slippes ut.. merkelig system 🤔

Frykter farligere variant etter omikronForskere frykter at coronaviruset skal utvikle seg til mer bekymringsfulle varianter. FHI følger situasjonen med argusblikk.

Equinor hamstret på «all time high»Equinor hamstret aksjer for totalt 112 millioner på historisk høy kurs. Analytikerkorpset har delte meninger i om det er en god idé. +

Tesla kjøper nesten all produksjon i en av verdens største grafittgruverBilprodusenten Tesla har inngått en avtale om å kjøpe nesten all produksjon i en av verdens største grafittgruver, som ligger i det afrikanske landet Mosambik.

Tesla kjøper nesten all produksjon i en av verdens største grafittgruverBilprodusenten Tesla har inngått en avtale om å kjøpe nesten all produksjon i en av verdens største grafittgruver, som ligger i det afrikanske landet Mosambik. men det er vel ny teknologi? Litiumbatterier i dag bruker vel ikke grafitt?

FHIs siste omikronbølge-modelleringer.FLORENCE (Dagbladet): Mange tusen Trump-tilhengere samlet seg lørdag kveld i ørkenen midt mellom Phoenix og Tuscon i Arizona.LAW22JULY: RIPPLES – Ringvirkninger, rettsstatlige verdier og læring Foto: UiO I fire dager i januar 2022 blir Telemark tingrett – i form av en provisorisk rettssal i gymsalen i Skien fengsel – sete for en rettsprosess mange ser frem til med skrekk, sinne og fortvilelse: Anders Behring Breivik har sonet minstetiden på ti år og ønsker å begjære seg prøveløslatt fra forvaring.Forskere advarer om at det kan komme nye og farligere varianter av coronaviruset etter omikron, melder AP.

De viser at rundt 150 corona-pasienter vil kunne ha behov for respirator samtidig. – Ut fra de siste scenarioene tror vi at det vil gå. De frammøtte så ikke ut til å ha mistet gløden fra de svære valgmøtene før valget i 2020. Det er også en viss andel av de som ligger på intensiv som ikke er på respirator. For andre er dette en kilde til frykt for at terroristen en dag skal løslates. Så vi kan kanskje komme opp i en 3–400 corona-pasienter på intensivavdelingene, og da har vi en restkapasitet til de som trenger behandling for andre ting enn covid-19, sier Guldvog.. – Vi tenker at det kan være i alle fall 200 −250 andre pasienter som løpende vil ha behov for intensivbehandling, sier han. - Det skjer «feil»- Jo raskere omikron sprer seg, jo flere muligheter er det for mutasjoner, som potensielt fører til flere varianter, sier epidemiolog for infeksjonssykdommer ved Universitet i Boston, Leonardo Martinez, til AP.

Det finnes flere trinn i sykehusenes planer: Fra starten av 2020, laget de lagt planer for å trappe opp til 1200 intensivplasser på en gang. De er som ei plate med hakk i. Vi «forsvinner» ikke folk, og norske fengsler har ikke råtne fangehull. Men det er 647, fra den siste kartleggingen departementet gjorde, som er realistisk, ifølge Guldvog. – RHF-ene har meldt tilbake at det er 647.. Så er det mulig å skalere opp derfra også, men da er det mer unntakstilstand og betydelig redusert tilbud til andre pasienter. Breivik ble dømt for et terrorangrep som innebar massedrap, mange skadede og et bombeangrep som ødela regjeringskvartalet. – Hva er konsekvensen hvis det kommer opp i 647 på intensiv? – Det vet vi ikke med sikkerhet, fordi det er mange kompensatoriske mekanismer som blir satt i verk. Da Trump gikk på scenen gjentok han den usanne påstanden om at valget var stjålet i 2020 var stjålet fra ham. I kopi-prosessen vil det alltid, innimellom, skje «feil», sier Vold.

Samtidig vet vi ikke hvor stor andel av personellet som vil være sykmeldte, sier Guldvog. I scenarioene FHI har regnet på, kan det også komme mange innlagte på sykehus som ikke er intensivpasienter. Selv om han ikke har lagt fram noen dokumentasjon på dette, selv om valget er blitt testet gjennom over 60 runder i det amerikanske valgsystemet, selv om det har blitt gjennomført en lang rekke omtellinger og granskninger i mange delstater, står han fast på at den eneste grunnen til at Biden vant, var omfattende valgfusk. En prøveløslatelse vil derfor måtte begrunnes med endring i Breiviks atferd og sosiale eller personlige funksjonsevne. En delvis gjenåpning nå i januar, kan bety mellom 1500 og 3000 innlagte samtidig på toppen, utregningene. – Går det? – Departementet har bedt de regionale helseforetakene å si noe om hva den samlede mengden de kan håndtere er.. Sykehusene har meldt tilbake at de kan ha opptil 2100 inneliggende pasienter med covid samtidig – i tillegg til intensivpasientene. Statsminister Stoltenberg uttalte at «. Dette er ren darwinisme, forklarer avdelingsdirektøren.

Det vil også kreve mye ressurser og ha konsekvenser også for andre pasienter, og man må ta ned en god del annen aktivitet, sier Guldvog. Jeg ønsker å høre håp og positive oppfordringer, sier Melissa Batchelor til Dagbladet. – Kan det på noe vis gå utover tidskritiske operasjoner, eller barn og kreft? – Nei, de vil nok fremdeles kunne klare å håndtere det mest nødvendige og tidskritiske også i en sånn situasjon. Det FHI regner på, er hvor mange innleggelser de tror kan komme med corona som hovedårsak. Hun står sammen med venninnen Susan Truax i køen som strekker seg nesten endeløs. I tillegg til dette kommer pasienter som legges inn av andre grunner, men som trenger et smittevernregime, fordi de også får påvist corona. Med omikron som sprer seg raskere, har det allerede blitt flere av disse pasientene.. FHI følger nå nøye med på en ny undergruppe av omikron-varianten som tilsynelatende er «på kraftig frammarsj» i Danmark.

– Ja, vi forventer fremover at en stadig lavere andel skyldes covid som primærdiagnose, og at en stadig større andel vil ha covid, men som en sekundærdiagnose. Det vil gi en vesentlig merbelastning på sykehusene det også, sier Guldvog.. Men holder antall corona-innlagte seg under omtrent 2500 – inkludert 400 på intensiv som tar opp 647 av plassene, uten at særlig mer enn 150 av dem trenger respirator, skal det altså være håndterbart på sykehusene. Guldvog understreker samtidig at de eksakte tallene er usikre, og vil ikke legge for stor vekt på dem. De smiler og gleder seg stort over at de snart skal få se USAs forrige president på scenen. Gir ikke garantier – Det er ikke sånn at hvis det ligger 500 pasienter på intensiv totalt i en kort periode, at man kan si at presset er for høyt og må stenge ned? – Det kan jeg ikke gi en garanti på. 2 i Norge, ifølge FHIs forrige ukerapport.

Det vil være håndterbart over en kortere periode. Trump har også fått sin voldsomt lojale tilhengerskare til å tro på løgnen om at valget ble stjålet. I siste instans er det et politisk valg også, for det vil gå utover andre pasientgrupper, men spørsmålet er i hvor stor grad og hvor stor den belastningen kan være. – Men dere tror ikke at det faktisk må strammes inn på grunn av overbelastning i intensivavdelingene nå? – Nei, vi tror ikke det. Alle Dagbladet treffer på valgmøtet i Arizona, støtter Trump og påstanden. Det bildet har endret seg i løpet av de siste ukene hvor vi har fått mer informasjon om omikron. Samtidig er det en usikkerhet knyttet opp mot dette. - Tror dere valget i 2020 var rigget mot Trump?. Det er foreløpig ingenting som tyder på at BA.

Og den belastningen vi ser for oss at vil komme, vil uansett ha konsekvenser ved at en del av den andre virksomheten i sykehusene må justeres på. – Du sier at du tror helsetjenesten kan klare det.. Da blir vi kanskje ferdige med dette nå? – Ja, vi tror det. Men spørsmålet er likevel: En av forutsetningene FHI legger inn i modellen, er at tiltakene har 30–50 prosent effekt i kontaktreduksjon. Valgfusk eksisterer. Uten den effekten, så vil jo vesentlig flere bli smittet samtidig..

Da kan trykket bli for stort, og det kan bli for voldsomt for kommunene å håndtere. De kom unna med det. For omikron-bølgen kan også bli en stor belastning for helsetjenesten i kommunene. Og hvis for mange havner i karantene eller må være borte fra jobb, blir det verre.. – Med de planene som nå er lagt, tror vi det vil være rom for å kunne håndtere at fem prosent av befolkningen som er smittet samtidig. Men det vil påvirke belastningen, spesielt i kommunene på legevakter og fastlegekontorer, og naturligvis i form av sykemeldinger, fordi man vil måtte være borte fra jobb når man er smittet, sier Guldvog. Du vet at du ikke bruker filt-penner..

– Hva skal til for at situasjonen i kommunene gjør at dere tenker at det også gjør det nødvendig å stramme inn med nasjonale tiltak igjen? – Hvis kommunene sier at de ikke klarer å levere tjenester i tråd med et som er lovpålagt og at det er svikt i håndteringen av de som er i sykehjem, hjemmetjenesten, legevakter, fastleger – og vi ikke klarer å lage kompenserende mekanismer for det, så vil det jo være aktuelt å vurdere andre typer tiltak. Publisert: . Og de brukte dem i mange stemmelokaler.