Gjeldsvekst Forbrukslån Hallgeir Kvadsheim

Gjeldsvekst Forbrukslån Hallgeir Kvadsheim

Gjeldsordningshopp: – Et symptom på gal utlånspraksis

Gjeldsordningshopp: – Et symptom på gal utlånspraksis

24.01.2021 15:38:00

Gjeldsordningshopp: – Et symptom på gal utlånspraksis

Antall gjeldsordningssaker skjøt i været mot slutten av fjoråret. Økningen vi ser nå er eksempler på hvor galt det kunne gå mellom 2012 og 2019, sier økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim.

For mindre enn 10 minutter sidenI fjorårets tre siste måneder ble det åpnet 828 offentlige gjeldsordningssaker. Det er en økning på 38 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.E24 har fått månedlige tall fra Barne- og familiedepartementet tilbake til 2015. Ikke i noen tremånedersperiode ble det åpnet i nærheten av like mange gjeldsordningssaker som i siste kvartal av 2020.

Molde-ordfører om smitten: – Lite imponert over hva Oslo har fått til Oslo strammer kraftig inn: Serveringssteder og butikker må stenge Stortingsrepresentant legger seg flat: Sier hun delte artikkel fra nazi-nettsted ved en feil

Samlet sett ble det i 2020 en økning i antall saker på 17 prosent fra 2019. De 2559 sakene var høyeste antall siden 2014.– Dette er et symptom på gal utlånspraksis, gal kredittvurdering og viser hvor ille det kunne gå i perioden 2012 til 2019. Det vi nå ser er folk som i to, tre år har forsøkt å komme seg ut av gjeldsfellen og så til slutt får en gjeldsordning, sier Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim.

I perioden som Luksusfellen-programlederen viser til, økte nordmenns bruk av forbrukslån betydelig. I 2019 fikk regjeringen via forskrift på plass nye reguleringer.Fakta om gjeldsordningerPrivatpersoner som er varig ute av stand til å betale gjelden sin, kan søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. headtopics.com

Lovens formål er å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi.En gjeldsordning kan gå ut på:utsettelse med betaling av gjeldat det gis avkall på renter og omkostninger

at gjelden skal falle bort etter utløpet av gjeldsordningsperioden elleren kombinasjon av det ovenstående.Kommer ikke skyldneren og kreditorene frem til en frivillig gjeldsordning, kan skyldneren begjære tvungen gjeldsordning.Den største forskjellen er at mens det er opp til partene hva som avtales i en frivillig ordning, må en tvungen ordning ligge innenfor lovens rammer.

Les mer: E24 »