FHI vil fjerne smittetiltakene: – Jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemien

26.01.2022 19:18:00

Fått tredje dose? Da er det bedre å bli smittet nå enn senere. Det sier FHI, som kommer med klar tale om koronatiltakene.

Fhi

Fått tredje dose? Da er det bedre å bli smittet nå enn senere. Det sier FHI, som kommer med klar tale om koronatiltakene.

FHI anslår at 3–4 millioner mennesker kan bli smittet med omikron i vinter. Men har du fått tredje dose? Da er det bedre å bli smittet nå enn senere, ifølge FHI.

Men likevel er det tid for å legge om kursen, ifølge FHI.Hun sier at FHI likevel vil anbefale å beholde noen tiltak, for å kunne beholde kontrollen.– Mange vil ikke ha symptomer i det hele tatt, sier hun.Mener de fleste tiltak kan trappes ned

«Tiltakene med størst tiltaksbyrde for barn og unge bør fjernes først.»«Sterk bremsing av epidemien forskyver problemet ut i tid; det er i lengden vanskelig å unngå å bli smittet», skriver FHI. Instituttet argumenterer også med at jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemien.

Les mer: Aftenposten »

FHI: De fleste tiltak kan trappes ned gradvis over kort tidI en fersk risikorapport skriver FHI at tiltakene med størst byrde for barn og unge bør ryke først. Og at det bedre for folk med en fersk tredjedose å bli smittet nå, mens beskyttelsen er best.

FHI: – Nå ser vi kanskje at tiltakene gir større belastning enn sykdommen i seg selvSmittevernmessig er situasjonen nå en helt annen. Det er rom for å gradvis lette på flere tiltak, mener fagdirektør Frode Forland i FHI.

FHI anbefaler fjerde dose til personer med alvorlig svekket immunforsvarFlere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en fjerde dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI: I verste fall må 1 av 5 bli hjemme fra jobb hvis smitten får herje frittSykdomstoppen som følge av at smitten slippes løs i samfunnet, kan i verste fall føre til at opp mot 20 prosent av arbeidsstyrken blir hjemme på det meste. Tull

FHI: I verste fall må 1 av 5 bli hjemme fra jobb hvis smitten får herje frittSykdomstoppen som følge av at smitten slippes løs i samfunnet, kan i verste fall føre til at opp mot 20 prosent av arbeidsstyrken blir hjemme på det meste.

26.FHI mener viktige prinsipper fremover da kan være: At samfunnet «snarest» bør tilbake til normal hverdag.Sør-Afrika sett en god stund.Utvid Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI anbefaler personer med alvorlig svekket immunforsvar om å ta en fjerde dose med koronavaksine.

jan. 2022 15:06 Sist oppdatert nå nettopp I en ny risikovurdering kommer Folkehelseinstituttet (FHI) med nye scenarioer for hvordan vinteren vil bli. At corona ikke lenger defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, «slik at man unngår at noen kommuner setter i verk strenge tiltak». Ifølge FHI vil vinterbølgen kunne smitte 3–4 millioner mennesker. Og ikke minst barn og unge som er borte fra skole og aktiviteter, vi ser økende henvisningsrate til barne- og ungdomspsykiatri. Cirka 12. – Vi anslår basert på scenarioer fra modellering at vinterbølgen vil kunne smitte tre-fire millioner mennesker, hvorav tolv-tretten tusen må på sykehus.000–13.000 brukere av immunsupprimerende legemidler i Norge.

000 må på sykehus. FHI skriver at en ny undergruppe av omikronvarianten, BA. Med omikron ser Norge – og de fleste andre land – at smittetall og innleggelser ikke lenger følger hverandre: Tirsdag meldte FHI at de ser en liten økning i antall nye innleggelser , men Forland tror ikke det vil utfordre sykehusene: – Omikron er 70 prosent mindre alvorlig enn delta basert på norske tall, og det er veldig betryggende. Men likevel er det tid for å legge om kursen, ifølge FHI. Tiltakene bør fjernes raskt. Men de påpeker at den ikke ser ut til å gi mer alvorlig sykdom eller påvirke vaksineeffekten mer enn den omikron-varianten som dominerer i dag. – Vi anbefaler at man raskt letter på tiltak, og beholder noen de nærmeste ukene, for å kunne ha noe kontroll med hvor fort dette utvikler seg, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Mange tiltak igjen Han mener tiltakene helt klart har dempet økningen på omikronsmitte i Norge. Hun sier at FHI likevel vil anbefale å beholde noen tiltak, for å kunne beholde kontrollen. 2 har enda større spredningsevne, kan epidemien snart gå enda raskere, mener FHI. Denne kan gis allerede tre måneder etter tredje dose.

– Vi venter en veldig rask smittespredning. Det er ikke i seg selv et problem. Det kan bli 300 til 1000 samtidig inneliggende og under 175 samtidige pasienter på respirator, skriver FHI. Fra noen uker tilbake og egentlig frem til nå har mange kommuner meldt om press på antall syke og i karantene og de som blir innlagt. Men vi venter også en rask økning i antall innlagte på sykehus. Der er det litt større usikkerhet om hvordan det vil arte seg for mennesker med risiko for alvorlig sykdom, sier hun. Men vi ser jo at risikoen ved epidemien nå er betydelig lavere nå enn den var med delta-varianten, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG. For de aller fleste er omikron lite farlig. – Hva er de neste tiltakene som kan løsnes på? – Det er totalpakken som regjeringen må vurdere, men det er mange tiltak igjen: Grenser, kulturlivet, tid i isolasjon, testing og reising.

Stoltenberg sammenligner varianten med en forkjølelse. I risikovurderingen gir de dog innblikk i noe av hva de tenker. – Mange vil ikke ha symptomer i det hele tatt, sier hun. Hun minner likevel om at eldre og skrøpelige kan få alvorlig sykdom med omikron. Men samtidig: At det innskrenker frihet og rammer mange virksomheter og arbeidsplasser hardt. Hvis graden av alvorlig sykdom ikke går mye opp, kan de håndtere det. – For de gruppene så vil det noen ganger være en belastning å få en vanlig forkjølelse også, sier hun Mener de fleste tiltak kan trappes ned Selv om FHI antar at vi står overfor svært høye smitte- og sykehustall, er rådet at de fleste tiltak kan trappes ned. «De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde», skriver FHI. – Siden også vaksinerte blir smittet og smitter videre, vil utestenging av uvaksinerte fra noen arenaer i samfunnet (ved bruk av koronasertifikat) ha liten betydning for smittespredningen, skriver FHI.

«Tiltakene med størst tiltaksbyrde for barn og unge bør fjernes først. – Er sykefravær større problem enn innleggelsene? – Det er et problem i tillegg til innleggelsene, vi må finne riktig balanse i tiltak med tanke på begge deler.» Begrunnelsen er følgende: Skal omikronbølgen kunne bremses, kreves svært sterke tiltak over lang tid. Barn og unge blir i svært liten grad selv alvorlig syke, understreker FHI. Men det vil bare forskyve problemene, ifølge FHI. «Sterk bremsing av epidemien forskyver problemet ut i tid; det er i lengden vanskelig å unngå å bli smittet», skriver FHI. – Vi ser imidlertid at epidemien gjør mindre skade i sykehjem nå som de fleste der har fått tre doser og viruset er av omikronvarianten. – Jeg tenker vi kommer til å trenge noen uker for å vite at dette håndterer vi, men signalene fra andre land er veldig positive. Instituttet argumenterer også med at jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemien.

I tillegg er vaksineringsprogrammet i praksis ferdig. Testing og isolering: FHI påpeker at «utstrakt testing av nærkontakter og screeningen (særlig «jevnlig testing» i barnehager og skoler) fører til at mange asymptomatiske personer får påvist en infeksjon som ellers ikke ville ha plaget dem. Risikoen for å bli alvorlig syk med omikron er dessuten langt lavere. Særlig for de vaksinerte. Og at «pliktig isolering av friske mennesker er et inngripende tiltak». Dessuten er sykehusene forberedt på å behandle flere nye koronapasienter. Og de som legges inn, har mildere sykdom. Publisert:.

FHI: Bedre å bli smittet nå enn senere Over to millioner personer har fått tredje dose. FHI går oppsiktsvekkende langt i å si at det er bedre for dem å bli smittet nå, enn senere. Begrunnelsen er at de har mest beskyttelse nå som oppfriskningsdosen er fersk. «Mange har nå ganske fersk oppfriskningsdose og meget god beskyttelse mot alvorlig sykdom. For dem er det bedre å bli smittet nå enn senere», skriver FHI.

En annen årsak er at effekten av vaksinene har vist seg å avta kraftig over tid. – Snarest tilbake til normal hverdag Den grunnleggende kursendringen FHI nå foreslår, baserer seg på at regjeringen heretter bør håndtere pandemien på en helt annen måte. De viktigste prinsippene for håndteringen bør være etter følgende linjer, skriver FHI: Samfunnet bør snarest tilbake til normal hverdag. Epidemien bør fortrinnsvis håndteres med gode råd og leveregler til befolkningen, ikke med lov og forskrift. Snart bør sars-cov-2-infeksjon ikke lenger defineres som allmennfarlig smittsom sykdom.

Slik unngår man at noen kommuner setter i verk strenge tiltak. Venter ny bølgetopp i slutten av februar For to uker siden mente FHI at toppen av smittebølgen ville komme ved månedsskiftet. Nå mener FHI at dette vil skje i slutten av februar eller i starten av mars. Da kan det, «avhengig av tiltaksnivå, bli 25 til 300 nye innleggelser og mellom 40.000 og 125.

000 nye smittede pr. dag», skriver FHI. «Det kan bli 300 til 1000 samtidig inneliggende og under 175 samtidige pasienter på respirator», heter det i risikovurderingen. Scenariene som stengte Norge en risikovurdering som presenterte flere skrekkscenarioer. Dette var avgjørende for at regjeringen innførte strenge smittetiltak.

«Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær», skrev FHI. I ettertid har FHI sagt at dette scenarioet ikke var realistisk. 12. januar kom en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet. Da skrev FHI at selv om regjeringen opprettholdt de strenge smittetiltakene, kunne det ligge 500 og 2500 pasienter på sykehus ved månedsskiftet januar-februar.

Selv om flere av tiltakene er opphevet, blant annet rødt på videregående og skjenkestopp, lå det 245 pasienter på sykehusene 26. januar. Omtrent 40 prosent ble innlagt for andre ting enn koronaviruset. Les mer om .