FHI-møte etter smitteimport til Norge

  • 📰 vgnett
  • ⏱ Reading Time:
  • 58 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 26%
  • Publisher: 63%

Norge Overskrifter Nyheter

Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter

41 av de coronasmittede her til lands i uke 25 hadde et annet fødeland en Norge, viser FHI-tall. Mye av grunnen er smitteimport.

Av i alt 105 nye smittetilfeller i uke 25 var 41 personer med fødested utenfor Norge. Det opplyser seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Umaer Naseer.

Onsdag denne uken hadde FHI møte med Helsedirektoratet og et fåtall kommuner på Østlandet. Temaet for møtet var smitteutviklingen blant personer som ikke er født i Norge. – Vi så i overvåkningen at det var en utvikling over normalen. For å forsikre oss om at kommunene med disse smittetilfellene hadde kontroll, tok vi initiativ til møtet, sier Naseer.

Han opplyser at FHI jevnlig har lignende møter med ulike aktører for å kunne holde seg oppdatert på smittesituasjonen.Av de 41 smittetilfellene blant personer født utenfor Norge hadde 15 Pakistan som fødested. FHIs oversikt over coronapasienter på sykehus viser at 18 av 36 pasienter som var innlagt med coronasmitte i uke 25 er født i utlandet. 11 av disse er født i Pakistan.

– Det høye tallet blant nordmenn født i Pakistan skyldes i stor grad smitteimport fra personer som har kommet fra Pakistan til Norge, forteller Naseer.– Utfallet av møtet var at vi inne anser smittesituasjonen som et problem. I kommunene har smittevernteamene god kontroll, sier Naseer.

 

Takk for kommentaren din. Kommentaren din vil bli publisert etter gjennomgang.
Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

 /  🏆 6. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Norge leter etter miljøløsning for vindkraftbladerFør 2021 vil Norge ha i underkant av 1.500 vindturbiner med 70 meter lange blader av kompositt med begrenset brukstid som per i dag ikke kan gjenvinnes.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Fagforeningsleder i Norwegian: Hvis Norge kjøper seg inn i SAS, legges det opp til monopolAt LO-sjefen ber statsministeren redde SAS, men ikke nevner andre flyselskaper, får andre arbeidstagerorganisasjoner til å reagere.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Fagforeningsleder i Norwegian: Hvis Norge kjøper seg inn i SAS, legges det opp til monopolAt LO-sjefen ber statsministeren redde SAS, men ikke nevner andre flyselskaper, får andre arbeidstagerorganisasjoner til å reagere.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Norge leter etter miljøløsning for vindkraftbladerFør 2021 vil Norge ha i underkant av 1.500 vindturbiner med 70 meter lange blader av kompositt med begrenset brukstid som per i dag ikke kan gjenvinnes.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Nedgang i sexdukke-beslag: – Håper å få en slutt på detteEtter toppåret 2017 har antall beslag av seksualiserte barnedukker i Norge gått betydelig ned. Nå håper Tolletaten å få helt slutt på trenden.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Fagforeningsleder i Norwegian: Hvis Norge kjøper seg inn i SAS, legges det opp til monopolAt LO-sjefen ber statsministeren redde SAS, men ikke nevner andre flyselskaper, får andre arbeidstagerorganisasjoner til å reagere.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »