FHI: I verste fall må 1 av 5 bli hjemme fra jobb hvis smitten får herje fritt

27.01.2022 12:56:00

FHI: I verste fall må 1 av 5 bli hjemme fra jobb hvis smitten får herje fritt

Sykefravær Coronaviruset Arbeidsliv Fhi Virke Nho

FHI: I verste fall må 1 av 5 bli hjemme fra jobb hvis smitten får herje fritt

Sykdomstoppen som følge av at smitten slippes løs i samfunnet, kan i verste fall føre til at opp mot 20 prosent av arbeidsstyrken blir hjemme på det meste.

Folkehelseinstituttet understreker at det er usikre tall som ligger bak anslagene, og at dette dreier seg om et verste fall-scenario.– Vi frykter at det blir utfordring på bemanning de neste ukene, sier direktør i Virke, Iver Horneland Kristensen, til NTB.

– Noen bedrifter kan i ytterste konsekvens måtte stenge noe eller gå glipp av omsetting fordi de har problemer med å ha folk på jobb, sier Kristensen.Det er da tatt høyde både for sykdomsfravær og isolasjonstid. I tillegg kommer annet sykefravær, som FHI viser til at var på 6,6 prosent i første kvartal av 2019, forrige normalår.

Les mer: VG »

FHI: De fleste tiltak kan trappes ned gradvis over kort tidI en fersk risikorapport skriver FHI at tiltakene med størst byrde for barn og unge bør ryke først. Og at det bedre for folk med en fersk tredjedose å bli smittet nå, mens beskyttelsen er best.

FHI: – Nå ser vi kanskje at tiltakene gir større belastning enn sykdommen i seg selvSmittevernmessig er situasjonen nå en helt annen. Det er rom for å gradvis lette på flere tiltak, mener fagdirektør Frode Forland i FHI.

SEB spår milliardras etter grønn kollapsSelskapsporteføljen er umoden og vil trenge penger, mener SEB, som kutter kursmålet med over 40 prosent i aksjen som allerede er i fritt fall. +

Utsettes de uvaksinerte for mobbing?«Det snakkes gjerne høylytt og hissig om de tverre uvaksinerte som ødelegger livet vårt. Og som kanskje befinner seg i samme lokale og hører det som blir sagt.» (M+)

(+) Fikk OL-ja: Romsdaling skal kjempe mot Klæbo i KinaIsak Stiansson Pedersen (24) fra Hjelvika har levd i isolasjon i nesten hele 2022 for å bli OL-klar.

Støre må på gangenMens resten av regjeringen banker gjennom ny sentralbanksjef må statsminister Jonas Gahr Støre vente utenfor. Spenningen stiger mens avgjørelsen drøyer.

Av Publisert: Oppdatert nå nettopp Folkehelseinstituttet understreker at det er usikre tall som ligger bak anslagene, og at dette dreier seg om et verste fall-scenario.FHI mener viktige prinsipper fremover da kan være: At samfunnet «snarest» bør tilbake til normal hverdag.Sør-Afrika sett en god stund.SEB gjør milliardkutt etter grønn kollaps Selskapsporteføljen er umoden og vil trenge penger, mener SEB, som kutter kursmålet med over 40 prosent i aksjen som allerede er i fritt fall.

Arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Virke sier det er knyttet stor spenning til hvordan sykefraværet faktisk vil bli. Det er stor uro i bedriftene knyttet til bemanningssituasjonen. At corona ikke lenger defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, «slik at man unngår at noen kommuner setter i verk strenge tiltak». – Våre bedrifter har lang og god erfaring med å finne gode løsninger. Og ikke minst barn og unge som er borte fra skole og aktiviteter, vi ser økende henvisningsrate til barne- og ungdomspsykiatri. Det som er viktig, er at de nå forbereder seg på at smittetoppen ligger foran oss og legger gode planer for å opprettholde mest mulig normal drift, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, til NTB. – Vi anslår basert på scenarioer fra modellering at vinterbølgen vil kunne smitte tre-fire millioner mennesker, hvorav tolv-tretten tusen må på sykehus. – Vi frykter at det blir utfordring på bemanning de neste ukene, sier direktør i Virke, Iver Horneland Kristensen, til NTB.

Usikre tall Virke-direktøren sier det er fare for driftsforstyrrelser og at enkelte bedrifter kanskje vil måtte stenge i kortere tid som følge av sykefraværet. FHI skriver at en ny undergruppe av omikronvarianten, BA. Med omikron ser Norge – og de fleste andre land – at smittetall og innleggelser ikke lenger følger hverandre: Tirsdag meldte FHI at de ser en liten økning i antall nye innleggelser , men Forland tror ikke det vil utfordre sykehusene: – Omikron er 70 prosent mindre alvorlig enn delta basert på norske tall, og det er veldig betryggende. – Noen bedrifter kan i ytterste konsekvens måtte stenge noe eller gå glipp av omsetting fordi de har problemer med å ha folk på jobb, sier Kristensen. Smitteverntiltakene vil i alle anslag være grunnen til mer enn halvparten av sykefraværet, anslår FHI. Men de påpeker at den ikke ser ut til å gi mer alvorlig sykdom eller påvirke vaksineeffekten mer enn den omikron-varianten som dominerer i dag. FHI anslår at sykefraværet for covid-19 og andre luftveissykdommer fram til 30. Mange tiltak igjen Han mener tiltakene helt klart har dempet økningen på omikronsmitte i Norge. mars vil variere fra noe over 5 prosent til noe over 15 prosent av den yrkesaktive befolkningen. 2 har enda større spredningsevne, kan epidemien snart gå enda raskere, mener FHI.

Det er da tatt høyde både for sykdomsfravær og isolasjonstid. I tillegg kommer annet sykefravær, som FHI viser til at var på 6,6 prosent i første kvartal av 2019, forrige normalår. Det kan bli 300 til 1000 samtidig inneliggende og under 175 samtidige pasienter på respirator, skriver FHI. Fra noen uker tilbake og egentlig frem til nå har mange kommuner meldt om press på antall syke og i karantene og de som blir innlagt. FHI presiserer at tallene er avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, hvor mye smitte av andre luftveissykdommer det blir, og hvordan isolasjon og andre tiltak blir innrettet. FARE: Administrerende direktør i Virke Ivar Horneland Kristensen frykter at enkelte bedrifter må stenge som følge av sykefraværet. Men vi ser jo at risikoen ved epidemien nå er betydelig lavere nå enn den var med delta-varianten, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG. Foto: Terje Bendiksby / NTB Arbeidsgiverne ber om endring Både NHO og Virke trekker igjen fram ønsket om å redusere tiden arbeidsgiver betaler for sykefravær til tre dager. – Hva er de neste tiltakene som kan løsnes på? – Det er totalpakken som regjeringen må vurdere, men det er mange tiltak igjen: Grenser, kulturlivet, tid i isolasjon, testing og reising.

Den tiden er nå redusert til fem dager. I risikovurderingen gir de dog innblikk i noe av hva de tenker. – Vi har allerede tilbakemeldinger fra bedrifter som har ansatte som må være på jobb, hvor de kjenner godt på kroppen at det er høyt sykefravær som skaper driftsforstyrrelser, sier Melsom i NHO. – Det er rekordhøyt sykefravær, noe som er bakgrunnen for at vi har sagt at arbeidsgiverperioden for coronarelatert fravær må settes ned, sier hun. Men samtidig: At det innskrenker frihet og rammer mange virksomheter og arbeidsplasser hardt. Hvis graden av alvorlig sykdom ikke går mye opp, kan de håndtere det. Virke-direktør Kristensen sier det er et rekordhøyt sykefravær også i deres bedrifter. Større virksomheter har høyere sykefravær enn de mindre, sier han. – Siden også vaksinerte blir smittet og smitter videre, vil utestenging av uvaksinerte fra noen arenaer i samfunnet (ved bruk av koronasertifikat) ha liten betydning for smittespredningen, skriver FHI.

SETT NED: Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO mener at arbeidsgiverperioden for coronarelatert fravær må settes ned. – Er sykefravær større problem enn innleggelsene? – Det er et problem i tillegg til innleggelsene, vi må finne riktig balanse i tiltak med tanke på begge deler. Foto: Terje Bendiksby / NTB Glade for karanteneendringer Både NHO og Virke sier endringene i karantenereglene, som gjør at man kan teste seg ut av karantene med daglige tester hvis man er nærkontakt, har vært veldig positivt. Barn og unge blir i svært liten grad selv alvorlig syke, understreker FHI. Kristensen påpeker at det blir store kostnader til sykefravær og merkostnader ved innleie av vikarierer. – Vi vil følge etter Danmark og åpne mer opp. – Vi ser imidlertid at epidemien gjør mindre skade i sykehjem nå som de fleste der har fått tre doser og viruset er av omikronvarianten. – Jeg tenker vi kommer til å trenge noen uker for å vite at dette håndterer vi, men signalene fra andre land er veldig positive. Da vil sykefraværet fortsatt skape problemer.

Dette gjelder en del bedrifter som har hatt det tøft veldig lenge, sier han. Testing og isolering: FHI påpeker at «utstrakt testing av nærkontakter og screeningen (særlig «jevnlig testing» i barnehager og skoler) fører til at mange asymptomatiske personer får påvist en infeksjon som ellers ikke ville ha plaget dem. Verken NHO eller Virke vil be om ytterligere lettelser i karantene- og isolasjonsreglene på grunn av sykefraværet. Virke forventer at myndighetene, inkludert FHI, løpende gjør vurderinger, og at endringer gjøres umiddelbart. Og at «pliktig isolering av friske mennesker er et inngripende tiltak». – Virke mener det må åpnes mer opp, men vi frykter at dette vil ramme bedriftene. Da må også arbeidsgiverperioden reduseres. Publisert:.

Vår grunnholdning er at vi må legge mest mulig til rette for ikke å beholde tiltak lenger enn nødvendig, og de må være forholdsmessige så vi kan ha mest mulig normal drift og at folk kan gå på jobb, sier Kristensen. Risiko for lokale utbrudd I tillegg vil lokale utbrudd gjøre at det kan være stor risiko for betydelig høyere sykefravær på enkelte arbeidsplasser, påpeker FHI. Smitteverntiltakene vil som nevnt medføre et stort sykefravær. Det vises blant annet til at voksne som blir syke med corona, trolig vil måtte holde seg hjemme i to dager som følge av sykdom. I tillegg kommer ytterligere fire dager for lovpålagt tilleggsisolasjon.

I alle scenarioene vil det være en betydelig topp i første halvdel av februar. Publisert: .