FHI: De fleste tiltak kan trappes ned gradvis over kort tid

FHI: De fleste tiltak kan trappes ned gradvis over kort tid

26.01.2022 17:14:00

FHI: De fleste tiltak kan trappes ned gradvis over kort tid

I en fersk risikorapport skriver FHI at tiltakene med størst byrde for barn og unge bør ryke først. Og at det bedre for folk med en fersk tredjedose å bli smittet nå, mens beskyttelsen er best.

At samfunnet «snarest» bør tilbake til normal hverdag.At epidemien bør håndteres med gode råd og leveregler, ikke med lov og forskrift.At corona ikke lenger defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, «slik at man unngår at noen kommuner setter i verk strenge tiltak».

– Jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemienFHI anslår dog at en betydelig vinterbølge vil fortsette å øke i noen uker.– Vi anslår basert på scenarioer fra modellering at vinterbølgen vil kunne smitte tre-fire millioner mennesker, hvorav tolv-tretten tusen må på sykehus. Jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemien, skriver FHI.

Les mer: VG »