Næringsliv Kommunikasjon Karbonfangst Utslipp

Næringsliv Kommunikasjon Karbonfangst Utslipp

EUs taksonomi vil sette et bærekraftstempel på Langskip-investeringen

EUs taksonomi vil sette et bærekraftstempel på Langskip-investeringen

28.03.2021 10:29:00

EUs taksonomi vil sette et bærekraftstempel på Langskip-investeringen

EUs verktøy for å vurdere bærekraftige investeringer – taksonomien – kan være med på å gjøre Langskip-investeringen, og hele satsingen på å etablere en verdikjede for CO2-fangst og -lagring (CCS), til en ny bærekraftig industriell aktivitet i Norge.

Parisavtalenforplikter oss til å redusere utslipp og bli mer bærekraftige. EU har meldt inn ambisiøse mål under Parisavtalen om å bli karbonnøytrale innen 2050. Et av verktøyene EU er i ferd med å utvikle er taksonomien, et klassifiseringsverktøy som skal definere hva en bærekraftig aktivitet er.

Da gründer Lars (33) kom hjem fra USA hadde han kun ett mål for øye – nå er selskapet hans verdt to milliarder kroner Vulkanutbruddet på St. Vincent: Kun vaksinerte blir evakuert Titusener av australiere strandet i utlandet: – Som om kameratskapet ender ved grensen

EUs taksonomistiller strenge krav til hva som skal til for at en økonomisk aktivitet skal kunne anses som et bærekraftig investeringsobjekt. Bakgrunnen for dette er at man ønsker å dreie kapital over til aktiviteter sombidrar vesentlig

til å realisere omstillingen EU har lagt opp til.Fangst, transport og lagringav CO2 (CCS) er lagt inn som egne økonomiske aktiviteter i EUs taksonomi. Det befester CCS som en sentral løsning i klimaomstillingen.Sett denne?Regjeringen Solberg satser inntil 19 mrd. på karbonfangst (+) headtopics.com

Å etablere en verdikjedefor CO2-fangst og -lagring vil legge til rette for en industriell infrastruktur som vil sikre både eksisterende arbeidsplasser og eksportinntekter, samtidig som det vil skape nye næringer og inntekter til Norge i framtiden. Realisering av fangstanlegg i Norge vil skape flere nye arbeidsplasser og styrke den norske kompetansen og gjennomføringsevnen til å bygge enda flere fangstanlegg.

Den offentlige debatteni Norge om EUs taksonomi har i stor grad dreid seg om hvordan ulike bransjer må tilpasse seg, og hvor krevende det vil bli å kvalifisere som en bærekraftig aktivitet under taksonomien. Men de færreste snakker om hvilke muligheter taksonomien kan skape for norsk næringsliv og industri.

Trolig vil taksonomienbidra til å drive frem nye CCS-prosjekter i Europa. Hvorfor det? Fordi blant de 70 aktivitetene som foreløpig er klassifiserte er de aller fleste knyttet til industriell produksjon og energi, hvor det settes ambisiøse krav som flere næringer vil slite med å innfri. Dette gjelder særlig krav knyttet til CO2-intensitet. Men taksonomien åpner for at man kan ta i bruk CCS for å møte kravene som settes.

Et eksempel Les mer: E24 »