«Et utilbørlig press» mot Russland?

Man trenger ikke være profet for å se at Russland håper på at dagens samlede Nato-linje vil slå sprekker.

28.01.2022 14:50:00

Man trenger ikke være profet for å se at Russland håper på at dagens samlede Nato-linje vil slå sprekker.

Man trenger ikke være profet for å se at Russland håper på at dagens samlede Nato-linje vil slå sprekker.

Les mer: Dagbladet Meninger »

Hva stanser Putin?Er det maksimalt press og konfrontasjon, eller er det en utstrakt hånd, forståelse for Russlands sikkerhetsbehov, og samarbeid, som vil stanse den russiske presidentens aggresjon mot Ukraina?

- For seint å være redd nåOm Russland går til krig mot Ukraina, vil den starte raskt. Og den blir voldsom, tror Taras Chmut, lederen for veteranorganisasjonen Come Back Alive.

Russland har et viktig pressmiddel: Gass til EuropaRussland vil reversere utviklingen etter den kalde krigen, og anklages for å bruke gasseksport i et utenrikspolitisk spill. You want it darker? Velkommen til den nye hverdagen.

Ukraina-konflikten: USA og Nato har svart skriftlig på russiske kravNEW YORK/OSLO (VG): USA og Nato vil fortsette på et diplomatisk spor med Russland om konflikten på grensen mot Ukraina. Men da må Russland redusere den militære trusselen, ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken.

Kyssesyke mulig hovedårsak til MSI så fall kan en vaksine forebygge mot sykdommen.

Emil (20) sendes til Baltikum for Nato: – Mamma er litt nervøsKonflikten mellom Russland og Ukraina setter preg på stemningen for de 150 norske soldatene som nå sendes til Litauen for å slutte seg til Nato-styrkene.

Dagbladet har intervjuet oberstløytnantene Palle Ydstebø (Krigsskolen) og Tormod Heier (Forsvarets stabsskole) om situasjonen i Ukraina. Ydstebø presenterer oppdatert informasjon om ting han vet mer om enn de fleste – de militære kapasitetene som Russland vil kunne sett inn om landet velger å angripe Ukraina. Ydstebø er verdt å lytte til.. Også Heier trekker én konklusjon som gir mening, nemlig at Russland ville skyte seg selv i beina om krigen kommer: Resultatet ville jo bli at Nato med stor sikkerhet ville rykke nærmere – altså det motsatte av det Russland hevder at er deres hensikt: Å tvinge Natos militære nærvær tilbake til situasjonen fra 1997 samt å blokkere ytterligere Nato-ekspansjon. Vi er mange som har påpekt dette opplagte poenget.. Derimot blir det problematisk når Heier har sterke oppfatninger om hvordan Putin og hans krets faktisk tenker. Kortversjonen er den enkle at dette kan ikke Heier vite noe sikkert om, for øvrig i likhet med undertegnede. Det er nemlig trolig ingen utenfor Putins indre krets som vet noe sikkert om dette.. Hva gjør så Heier? Jo, han gjengir ukritisk den offisielle russiske versjonen, tilsynelatende uten å foreta noen form for selvstendig vurdering om i hvilken grad denne versjonen har troverdighet. Jeg siterer Heier: «Russland og Putin ønsker å få amerikanerne lenger unna sine grenser. Hver gang det uforvarende oppstår en spent situasjon, eller en form for konflikt, ønsker russerne større handlingsrom. Når russerne opplever at de har USA og NATO helt inn på sin grense, oppfatter de det som et utilbørlig press […].». Det Heier ikke ser, er at han allerede selv har argumentert effektivt for at denne offisielle versjonen neppe er sammenfallende med det som måtte være Russlands faktiske hensikter. At Russland ønsker Nato «lenger unna sine grenser», er ganske opplagt: Putin hadde helst sett at Nato ikke fantes. Spørsmålet er hvorfor Russland ønsker Nato lengre bort.. Heier gir egentlig svaret selv, tilsynelatende uten helt å forstå hva han faktisk sier: Russland ønsker «større handlingsrom» om det oppstår en «spent situasjon, eller en form for konflikt». Men handlingsrom til å gjøre hva?. Gir det mening at Russlands motiv er å dytte Nato tilbake for å unngå «et utilbørlig press»? I så fall har Russland allerede tapt – selv uten at trusselen om angrep følges av handling: Nato vil ikke redusere sitt militære nærvær i nåværende medlemsland, deriblant i Øst-Europa – tvert imot, og Nato vil ikke forplikte seg til aldri å åpne for ukrainsk og georgisk medlemskap.. Derimot vil partnerland som Finland og Sverige med stor sannsynlighet ytterligere fordype sitt militære samarbeid med Nato – som et minimum.. En alternativ fortolkning – på ingen måte original, mange som leser russisk og faktisk steller med Russland, mener det samme – er at Russlands mål ganske enkelt er å utvide sitt «handlingsrom» overfor nabolandene Ukraina og Georgia. I så måte vil Nato-medlemskap definitivt være en hindring. Dette kunne bli resultatet av en invasjon – Nato vil som kjent ikke gripe inn, og Russland vil vinne krigen om de vil.. Russland kan, om regimet er parat til å ta omkostningene, okkupere hele Ukraina. Et slikt scenario kan virke usannsynlig, vel først og fremst på det kanskje sviktende grunnlag at vi har levd i troen på at slikt ikke lenger var mulig i Europa. Ikke desto mindre: En slik fortolkning av russiske hensikter gir mening til hva Russland hittil har gjort retorisk og militært.. Kanskje er ikke Putin-regimet villig til å gå så langt. I så fall kan han nøye seg med å holde konfrontasjonen med Ukraina ved like gjennom passende doser militær innblanding uten å gå til full krig. Russland kan også gjennomføre økonomiske straffetiltak, politisk undergraving, utvidet støtte til separatister – listen over mulige tiltak er lang. Også en slik fortolkning stemmer overens med det Russland har sagt og gjort.. Å holde liv i en lavintensitetskonflikt som utarmer Ukraina og skaper usikkerhet om Europas energitilførsel, gir også mening i et lengre perspektiv. Man trenger ikke være profet for å se at Russland håper på, og ganske sikkert forsøker å bygge opp under, at dagens samlede Nato-linje vil slå sprekker.. Om Russland for eksempel ytterligere begrenser gasstrømmen til Europa og folk flest faktisk begynner å fryse i tillegg til å rase over høye energiregninger, blir det krevende å være folkevalgt europeisk politiker.. Heier er opptatt av dette med synsvinkel – hvor man ser en sak fra: Tydeligvis er det bare når man ser det «med amerikanernes og NATOs øyne», at Russlands politikk kan ha som motiv å undergrave «europeiske staters suverene rett til selv å bestemme hvor de hører hjemme».. Noe slikt har ingenting å gjøre med hvilke øyne som ser: Om Ukraina vil lykkes med å opprettholde sin selvbestemmelsesrett, eller om Russland ender med å frata landet denne retten vil være et empirisk faktum – helt uavhengig av ytre synsvinkel.. Det vil ikke være noen prinsipielle forskjeller mellom dette og det faktum at oberstløytnant Heier ikke er, og aldri har vært, forskningsleder ved Forsvarets høgskole. Fremtiden vil vise om han noen gang blir. I så fall vil det være en enkel sak å slå fast – helt uavhengig av hvordan Heier selv, Dagbladet eller andre medier ser på saken..