En provoserende diett

Orkla Foods er en av Norges største matvareprodusenter. Vårt klare inntrykk er at folk flest ønsker en kostholdsendring som innebærer mindre kjøtt.

28.01.2022 16:50:00

Orkla Foods er en av Norges største matvareprodusenter. Vårt klare inntrykk er at folk flest ønsker en kostholdsendring som innebærer mindre kjøtt.

Orkla Foods er en av Norges største matvareprodusenter. Vårt klare inntrykk er at folk flest ønsker en kostholdsendring som innebærer mindre kjøtt.

Les mer: Dagbladet Meninger »

Tohodet kalv vekker oppsiktEn nyfødt kalv med to hoder, fire øyne og to munner har blitt en lokal besøksattraksjon i Amapur i India.

Dårlig skjult dobbeltmoralDet er forunderlig at Sylvi Listhaug ikke evner å erkjenne det åpenbare: En humanitær krise i Afghanistan vil medføre stor ustabilitet i regionen – og potensielt følges av en flyktningkrise.

(+) Har sikret seg tomt til bygging av hydrogenfabrikkSelskapet Norwegian Hydrogen har sikret seg en tomt på ukjent sted oppe i Romsdalen der det kan bli etablert en hydrogenfabrikk.

– Det var ikke dette vi så for oss da pandemien brøt utLinn Beathe Hæreid er en av mange nye ansatte i forsikringsbransjen i Fyllingsdalen under pandemien.

– 777 er fortsatt laget som burde vinne serienStjernesigneringen gjør 777 nok en gang til klare favoritter før Telialigaen i Counter-Strike. telialigaen_ Er det ikke mithRTV som er trener for Apeks Rebels og ikke Zeves?

Kyssesyke mulig hovedårsak til MSI så fall kan en vaksine forebygge mot sykdommen.

Det norske kostholdet er i endring. Heldigvis. Det pågår en stor og viktig debatt om hvor mye kjøtt vi skal spise framover. Det gis inntrykk av svært steile fronter mellom dem som ønsker en fullstendig overgang til vegetarisk kosthold og de som ønsker full frihet til å spise så mye kjøtt de ønsker uten å ha dårlig samvittighet.. Orkla Foods er en av Norges største matvareprodusenter. Vi investerer mye tid og ressurser på å forstå norske forbrukeres vaner og preferanser. Vårt klare inntrykk er at folk flest ønsker en kostholdsendring som innebærer mindre kjøtt.. Vi som jobber med mat, må ha stor respekt for den belastningen dagens matsystem har på kloden. Ifølge FN står matproduksjon for ca. 25 prosent av verdens klimagassutslipp, opptar 50 prosent av beboelig areal på jorda og bruker 70 prosent av alle tilgjengelige ferskvannsressurser. Matsystemet må endres, og kjøttkonsumet er den viktigste enkeltfaktoren.. EAT-dietten, der det anbefales maks 14 gram kjøtt om dagen, har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Dette har provosert Animalia, som eies av Nortura og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund. Animalia kritiserte sist uke EAT for manglende forståelse for norsk landbruk og behovet for selvforsyning. Animalia tar til orde for å fortsette dagens kjøttkonsum basert på behovet for beitedyr for å kunne utnytte det dårlige jordsmonnet i Norge.. De peker på at bare tre prosent av landet er dyrkbart, mens nesten halvparten av arealet er egnet for utmarksbeite. Dette er en helt reell problemstilling, og mye tyder på at norsk kjøtt har noe lavere klimautslipp enn EU-snittet. For øvrig er det fullt mulig å redusere kjøttkonsumet uten at det går nevneverdig utover utmarksbeitet. Kun 249 000 av 882 000 kyr i Norge går på utmarksbeite ifølge SSB.. Utfordringen med Animalia sin tilnærming er at de gode argumentene forsvinner i manglende erkjennelse. Kjøttforbruket må ikke bort, men det må ned. Også det norske. Det er ingen vei fram til 1,5 grader med kjøttkonsumet vi har i dag. Ifølge FN står verdens kyr alene for utslipp på over fem gigatonn CO₂-ekvivalenter. Det er omtrent like mye som USAs samlede utslipp. Norge har helt andre, og vanskeligere forutsetninger for jordbruk enn andre land i Europa.. Vi i Orkla Foods har stor respekt for det norske landbruket og den gode jobben som gjøres, både for å få ned utslippene og for å ta fram nye måter å dyrke jorda på. Dette arbeidet må støttes og styrkes. Et godt eksempel er vår kjøttfrisatsing Naturli´, som har utviklet en kjøttfri burger basert på norske åkerbønner som vi målsetter å bli en storselger, også blant kjøttelskere.. Denne glemte ursorten stortrives i Norge, er proteinrik og gjør matjorda mer fruktbar. Dette er et av mange eksempler på potensialet som ligger i nytenking i det norske landbruket.. Utfordringen med EAT sin tilnærming er at få forbrukere vil være med på en slik ekstrem omstilling. Det er fullt mulig, og helt nødvendig å endre matpreferanser, men det er ikke en øvelse for den utålmodige. Å endre matvaner tar tid. Det vet vi gjennom vårt langsiktige arbeid med å gradvis kutte salt og sukker i produktene våre. Vi må kutte litt, sakte, men sikkert, i tråd med endringer i forbrukerpreferanser.. Ferske tall fra Orkla Sustainable life-undersøkelsen viser at åtte av ti nordmenn fortsatt spiser kjøtt som en del av kostholdet, men trenden er tydelig. Det blir ikke mange flere vegetarianere, men andelen som velger bort kjøtt av og til, øker og utgjør nå 14 prosent av befolkningen. I aldersgruppen 18–30 år er andelen som betydelig begrenser kjøttkonsumet hele 41 prosent. Tallene kan ikke misforstås. Vi er overbevist om at kjøttkonsumet vil gå betydelig ned de neste åra.. Vårt kjøttfrimerke Naturli´ er vårt raskest voksende merkevare og kjøttfritt er den raskest voksende dagligvarekategorien. Det er godt nytt for kloden, men en stor utfordring for norsk landbruk, som alle i matindustrien må engasjere seg i. Ikke for å opprettholde dagens kjøttkonsum, men for å hjelpe fram norskproduserte alternativer.. Orkla Foods kommer fortsatt til å kjøpe kjøtt- og meieriprodukter fra Norge, men det er, som Animalia påpeker, en stor utfordring å få tak i norske grøntprodukter i store, forutsigbare volumer. Det er også større sesongbegrensninger her enn i andre land, som krever innovasjon og nytenking, som tunneldyrking, innendørs etasjedyrking og sesongbasert ferdigmat. Her må matvareindustrien kjenne sin besøkelsestid.. Det er viktig å erkjenne at en overgang til mer vegetabilsk kosthold vil være en stor utfordring for norsk landbruk, men også at denne kostholdsendringen er ustoppelig, nødvendig og allerede i ferd med å skje.. Forbrukerpreferansene er i endring og det er avgjørende at det norske landbruket tar størst mulig del av det nye markedet. Stikkordet for veien framover må være samarbeid, ikke motsetninger..