Likestilling Gjesdal Hjelmeland Barnehage

Likestilling Gjesdal Hjelmeland Barnehage

Ein barnehage i Gjesdal begynte å ringe far først når eit barn blei sjukt. Då skjedde noko uventa

Ein barnehage i Gjesdal begynte ein periode konsekvent først å ringe far når eit barn blei sjukt eller fekk kul i panna. Det fekk eit overraskande resultat som viser at vegen til likestilling kan vera komplisert.

8 timer siden

Ein barnehage i Gjesdal begynte ein periode konsekvent først å ringe far når eit barn blei sjukt eller fekk kul i panna. Det fekk eit overraskande resultat som viser at vegen til likestilling kan vera komplisert.

BAKGRUNN: Ein barnehage i Gjesdal begynte ein periode konsekvent først å ringe far når eit barn blei sjukt eller fekk kul i panna. Det fekk eit overraskande resultat som viser at vegen til likestilling kan vera komplisert.

i fordelinga av sjukt barn-dagar, enn par der foreldra har mindre utdanning og mor arbeider deltid. Det er grunn til å tru at det er kvinner i denne gruppa som er i fleirtal på mange kommunale arbeidsplassar som sjukeheimar og barnehagar.Hjelmeland har i alle fall same utfordring som Gjesdal. Kommunen er arbeidsgjevar for veldig mange kvinner, eit stort uttak av omsorgsdagar kan difor slå brutalt ut på fråværsstatistikken. Leiinga gir difor regelmessig dei tilsette ei vennleg påminning om likestilling i fordelinga av omsorgsdagar.

Et forbud mot konverteringsterapi må på plass nå! Caitlyn Jenner sier transkvinner ikke burde få konkurrere i kvinneidrett Duellen fortsetter - Hamilton vant foran Verstappen

To år borte frå jobbTala frå Klepp kommune viser at sjukt barn-dagar i fjor førte til eit fråvær blant dei kvinnelege kommunalt tilsette på 803 dagar.I tilfelle der mor tek veldig mange, tek leiaren ein prat med kvinna og spør kvifor berre ho tek desse sjukt barn-dagane, fortel personalleiar Malin Nordbø i Hjelmeland. Ho reknar med det meste handlar om at ein ikkje tenkjer seg om, og mange får ein vekkjar når dei blir minna om fars ansvar, seier Nordbø.

Likestilling krev nemleg framleis at me stoppar litt opp, eller forhandlar litt. Gjer me noko på autopilot, fremmar det ofte ikkje likestilling, fann sosiolog Kristine W. Smeby ut då ho skreiv doktoravhandling om likestilling i det tredje skiftet. Det første skiftet er foreldra sine respektive karrierar. Det andre skiftet er husarbeidet og det tredje skiftet er administrering av all familielogistikken, som å planlegge og invitere til barnebursdagar, bake til dugnaden, gjere klar finklede og ha oversikt over foreldremøte og tannlegetimar, med meir. headtopics.com

Fordeling av sjukt barn-dagar høyrer med til dette tredje skiftet.Og ifølge Smeby er likestilling i denne fordelinga heilt avhengig av målretta forhandlingar mellom mor og far. Omsorgsdagar begynnar gjerne med ei oppringing frå skulen eller barnehagen.

Ikkje tid å venta på farKven som får varsel om sjuke barn var også tema i ein debatt i Aftenposten i 2016. I kronikken under overskrifta«Vi kan ikke tenke likestilling når barnet spyr i barnehagen»skildra ein barnehagetilsett sitt møte med uvillige eller travle fedrar når ho ringde og fortalde at poden spydde og måtte bli henta.

Kven som hentar barnet i barnehagen, er ofte ein konsekvens av store val paret gjorde då dei etablerte seg. Mange menn i Norge har pendla seg fri frå ansvaret med å henta eit barn som spyr. Tal frå SSB viste atnær dobbelt så mange menn som kvinner pendla

i Rogaland i fjor. Hadde para tenkt likestilling då dei bestemte at far skulle jobba langt unna og mor like ved barnehagen, ville utfallet truleg blitt annleis. Eller skuldast organiseringa like gjerne at mor insisterer på å jobba nært barnet, sjølv om det kanskje fører til at ho tener mindre pengar til familien? headtopics.com

Manchester United – Liverpool utsatt På innsiden av konspirasjonslåven Hemmeligstemplet dokument: UD tillot våpeneksport selv om mottagerland brøt folkeretten

Gjesdal kommune reknar med at både mor og far er like gode til å ta seg av det sjuke barnet. Dei prøver difor å vera kreative og oppmodar til dømes foreldra til å ta halve dagar kvar.Innfallsmetoden seier morSmeby fann ut at der fordelinga skjer ordlaust utan forhandling, tek mange foreldrepar val som gjer at mor endar opp med ansvaret og tek ut sjukt barn-dagar i større grad enn far. Par med låg utdanning har ein tendens til å forhandle mindre om denne fordelinga enn par med høgare utdanning, der praksisen blir meir likestilt som konsekvens av grundige og målretta forhandlingar. Temaet er då kven som skal få lov å gå på jobb, og ikkje kven som skal få lov å vere heime med det sjuke barnet.

Likevel konkluderer Smeby med at mødrer tar det meste av det tredje skiftet. Ho trur mykje avi denne ansvarssfæren. Dei fleste kvinnene ønsker ikkje alt ansvaret, men får det likevel. Sosiologen meiner dette er ei utfordring som i stor grad har gått under radaren i likestillingsdebatten.

Ta ein halv dag kvarFramleis er barnehagen I Gjesdal medvitne på å ringa til både mor og far til dei foreldra der far ikkje har motsett seg å bli kontakta om sjuke barn. For kommunen er det viktig å ha ei aktiv og medviten haldning til kven som blir kontakta. Viss ein ikkje tenkjer seg om, blir det fort til at ein ringer mor, hevdar lønns- og personalmedarbeidar Rita Ravndal.

Gjesdal kommune reknar med at både mor og far er like gode til å ta seg av det sjuke barnet. Dei prøver difor å vera kreative og oppmodar til dømes foreldra til å ta halve dagar kvar. Omkvedet om at mannen min har ein «viktigare» jobb, er ei nedsnakking av eigen jobb og arbeidsplass som både Gjesdal og Hjelmeland vil til livs. headtopics.com

Les mer: Aftenbladet.no »