Dette påvirker strømprisene: – Kraften vil alltid flyte dit prisen er høyest

Dette påvirker strømprisene: – Kraften vil alltid flyte dit prisen er høyest

24.10.2021 12:25:00

Dette påvirker strømprisene: – Kraften vil alltid flyte dit prisen er høyest

Synes du strømprisene er forvirrende? Her er en kjapp innføring i hvorfor de er så høye for tiden – og hva som påvirker dem.

2. Høye gass- og kullpriserDe europeiske energikildene er fortsatt avhengig av kull og gass. I år har det vært svært høye gasspriser på grunn av lave gasslagre etter en vinter med høy etterspørsel og lavere tilgang på flytende naturgass til Europa.

Sammen med høye priser på kull og høyere priser på CO2-kvoter, øker dette strømprisen.3. Lite vindDet europeiske kraftmarkedet blir mer og mer væravhengig, særlig på grunn av en betydelig andel vindkraft. Er det vindstille, som det var før prisrekorden denne helgen, stiger prisene. Det slår igjen ut i hva du og jeg må betale for strømmen.

Les på VG+:ÅPNET STRØMFORBINDELSE: Daværende statsminister Erna Solberg på videomøte med Tysklands forbundskansler Angela Merkel under den offisielle åpningen av NordLink – Norges første strømforbindelse til Tyskland – i mai i år. headtopics.com

Foto: Gorm Kallestad, NTB4. Hva med kraftkablene til utlandet?– Hvis alt annet er likt, vil kabelen til Tyskland som åpnet i våres og den som nå settes i drift til Storbritannia, øke prisen i Norge litt. Kraften er enormt dyr i de landene vi utveksler kraft med på kontinentet nå, og kraften vil alltid flyte dit prisen er høyest. Derfor vil kraften nå flyte ut av Norge, forklarer Ann Østenby, seksjonsleder i NVE.

Men hun legger til at vi de siste ukene også har importert kraft i de timene det vært høy produksjon av vind og sol.– Da har vi importert billig kraft til Norge, sier Østenby, ogsom eksempel.– Kan vi ikke bare slutte å eksportere norsk strøm når prisene er så høye?

– Kablene er bygget med bilaterale avtaler mellom landene. Det vil få både politiske og økonomiske konsekvenser hvis vi bryter dem. Da kablene fikk konsesjon var forsyningssikkerheten i Norge en av hovedgrunnene til at det ble gitt konsesjon, for noen ganger trenger

vikablene. Vi kan sitte igjen med svarteper hvis vi slutter å eksportere, og så trenger vi plutselig å importere kraft, sier Østenby.5. Men hvorfor er det så store prisforskjeller innad i Norge?– Norge har totalt fem prisområder. Noen områder i landet har mer kraftforbruk enn kraftproduksjon og omvendt. Mellom områdene er det begrenset overføringskapasitet, det er ikke nok linjer. Det gjelder spesielt mellom nord og sør. Mye av produksjonen i Nord-Norge til Sør-Norge går gjennom Sverige fordi vi ikke har nok kraftlinjer selv. Det er rett og slett en flaskehals, sier Ann Østenby i NVE. headtopics.com

Norge har for øvrig handlet kraft med andre land siden 1960-tallet.6. Lite nedbør – lite vann i magasineneEn annen viktig faktor som påvirker strømprisene her til lands er megden nedbør: Det har vært lite nedbør i sommer, noe som har tæret på vannmagasinene, eller vannlagrene. Det har ikke vært så lav fyllingsgrad i norske vannmagasiner på denne tiden av året siden 2006.

Her kan du se fyllingsgraden i Norge så langt i år:Begrepet fyllingsgrad beskriver forholdet mellom vanninnholdet ved fullt magasin og i et reguleringsmagasin. Reguleringsmagasiner samler opp vann i vannrike årstider i naturlige eller kunstige sjøer og slipper det ut i tørre perioder sånn at det kan brukes etter behov i vannkraftverk, vannverk, vanningsanlegg eller kanalanlegg.

Medianverdien for fyllingsgrad på tilsvarende tidspunkt i perioden 2001-2020 var 82,9 prosent. I uke 41 økte dessuten forbruket i Norge med 11 prosent fordi været ble kaldere, og dermed brukte folk mer til oppvarming.7. Grisebillig i fjor

I fjor var strømprisene i Norge lavere enn på mange tiår, med en gjennomsnittspris på 10 øre per kWh, ifølgeOlje- og Energidepartementet. De to viktigste årsakene var uvanlig mye nedbør og en mild vinter som førte til fulle vannmagasiner. headtopics.com

De siste ti årene har den konsumprisjusterte gjennomsnittsprisen ligget på 33 øre per kWh i snitt, med fjorårets gjennomsnittspris som bunnpunkt (10 øre/kWh) og 2010 som toppunkt (55 øre/kWh). Les mer: VG »