Coronaviruset Vaksine Mikroskop Virus Johnson & Johnson Astra Zeneca

Coronaviruset Vaksine Mikroskop Virus Johnson & Johnson Astra Zeneca

Denne ene cellen kan ha utløst AstraZeneca-krise

Denne ene cellen kan ha utløst AstraZeneca-katastrofen

3 timer siden

Denne ene cellen kan ha utløst AstraZeneca-katastrofen

På et laboratorium i Oslo finnes cellene som tyskerne mener har forurenset AstraZeneca-vaksinen og forårsaket blodproppene.

Slik lages AstraZeneca-vaksinen:Spikegenet (som er det aktive stoffet i vaksinen) har blitt satt inn i adenoviruset, et ufarliggjort forkjølelsesvirus fra sjimpanse. Adenoviruset er et ufarliggjort forkjølelsesvirus som frakter virkestoffet i vaksinen.

Zlatko Tripic klar for Viking i 5 år: - Jeg gleder meg veldig til å komme hjem Ein barnehage i Gjesdal begynte å ringe far først når eit barn blei sjukt. Då skjedde noko uventa Hemmeligstemplet dokument: UD tillot våpeneksport selv om mottagerland brøt folkeretten

Adenoviruset med spikegenet settes inn i de humane cellene HEK293.I store tanker, tenk på ølbryggerier, formerer HEK-cellene seg og lager store mengder nye viruspartikler.Når det har blitt mange nok HEK-celler, blir vaksinen «høstet». HEK-cellene blir sprengt i stykker og viruset kommer ut av cellene og flyter rundt i væsken cellene er dyrket i.

Deretter må du filtrere ut alt rusk og rask fra væsken som du ikke er interessert i: levende og døde celler og rester av celler. Det skjer ved at du filtrerer væsken finmaskede siler.I det siste rensetrinnet bindes viruset opp til en membran (et slags trekkpapir) som skylles grundig før vaksineviruset slippes løs igjen headtopics.com

Deretter tilsettes stoffer som trengs for å gjøre vaksinen stabil, som stoffet EDTA og salt.– Litt som advarselen på sjokolade– For å få ting separert fra hverandre, kan man bruke ulike rensemetoder og virus er så små, så de kan da slippe gjennom filter mens celler og cellerester holdes tilbake. Men du kan holde på med rensemetoder så mye du vil, du får det ikke helt rent.

Og det er her ting har gått galt, tror Greinacher.Det som er hans forslag, er at disse ubrukelige restcellene kommer inn i kroppen. Fra før vil kroppen ha antistoffer mot den forurensningen.– Og når man har antistoffer fra tidligere, så vil det også gi betennelse, forklarer Spurkland.

– Det blir litt som advarselen på sjokolade, at den kan inneholde spor av nøtter.De aller fleste tåler det helt fint, mens noen få allergiske gjør ikke det.forrigefullskjermnestePROFESSOR: Adenoviruset ser ut sånn, sier hun og tegner opp en firkant, med fire grønne utstikkere som skal forestille proteiner.

Greinacher kaller det «serumsyke». Hvis man allerede har antistoffer mot proteiner i vaksinen, kan man få en betennelsesreaksjon i timene etter at vaksinen er satt.– Og hvis du har en betennelse: da kan det bli lekkasje og ting fra blodkaret kan komme ut i vevet. Det Greinacher prøver å forklare, er hvordan vaksinen kan utløse den autoimmune reaksjonen mot blodplater. headtopics.com

Oslos løveselger har mistet troen på byens koronatiltak Duellen fortsetter - Hamilton vant foran Verstappen Studio A: Tripic-glede gjorde at Viking-sjefen kom i studio med kongepokalen

– Hva synes du om hypotesen hans?– Det er en interessant hypotese. Han forklarer at de får en kraftig betennelse på grunn av proteinene, men det gjenstår å gjøre rede for hvorfor akkurat blodplatene er angrepsmålet for betennelsesreaksjonen.

– Johnson & Johnson har ikke brukt HEK-celler, men en annen type lignende celler. Kan det forklare hvorfor man ser færre tilfeller?– Hvis Greinacher har rett i at rester fra produksjonsprosessen er involvert, kan celletypen som vaksinen dyrkes i ha betydning.

Les mer: VG »