Bitcoinbedrift i Alvdal fikk bankkontoen avsluttet

Bitcoinbedrift i Alvdal fikk bankkontoen avsluttet

Hvitvasking Alvdal Russland Mining Økokrim Finansdepartementet Serverpark Hongkong

27.01.2022 15:32:00

Bitcoinbedrift i Alvdal fikk bankkontoen avsluttet

Banken til bitcoinselskapet Dataroom i Alvdal valgte å avslutte bedriftens konto i 2019. I kveld avgjøres russernes fremtid i Alvdal.

Kommunale dokumenter som VG har fått innsyn i, viser at bedriften byttet bank i september/oktober 2019.Vis merIfølge jusprofessor Rui er det også flere andre forhold rundt bedriften i Alvdal som rent objektivt er problematiske i forhold til hvitvaskingsloven:

I kveld, torsdag 27. januar skal kommunestyret i Alvdal avgjøre bitcoinbedriften Datarooms fremtid i Alvdal. KommunedirektørenDet var imidlertid ingen åpne forbindelser mellom de russiske investorene og det norske selskapet i offentlige registre. Eier av Dataroom var mannen som også var styreleder og daglig leder, gjennom et annet av hans selskaper.

Les mer: VG »

Endelig!! Vekk med falske dritten!!

Oppgang på børsen ved stengetidOslo Børs endte opp 0,9 prosent. PCI Biotech falt 57,3 prosent etter at selskapet avsluttet en kreftstudie.

(+) Fikk OL-ja: Romsdaling skal kjempe mot Klæbo i KinaIsak Stiansson Pedersen (24) fra Hjelvika har levd i isolasjon i nesten hele 2022 for å bli OL-klar.

Svensk matchvinner i tårer: – Jeg fikk blackoutBRATISLAVA (VG) (Sverige-Norge 24–23) Han skulle egentlig ikke ha spilt i EM. Tårene kom da Valter Chrintz satte den avgjørende straffen og senket Norge. Grattis.

Her kjemper Christian forgjeves for livet- Hvis jeg fikk en ny sjanse, hadde jeg vaksinert meg på sekundet, skrev Christian Cabrera. Bare dager seinere var han død.

Twitch-Ludwig avslører YouTube-betalingLudwig Ahgren fikk 12 millioner visninger på en video på YouTube. Han er overrasket over betalingen.

Hørte lyder i hodet - fikk skrekkdiagnosePlutselig begynte «musikken» i hodet på Dawn (49) fra Storbritannia.

den omstridte serverparken i Alvdal . – Sandnes Sparebank varslet oss om at de ville stanse samarbeidet. Vi fikk ingen beskjed om hvorfor, bekrefter Denis Slabakov som er prosjektleder og medeier i bitcoinfabrikken i Alvdal. Russernes norske representanter måtte dermed skaffe seg en ny bankforbindelse, og fant en annen bank som var villig til å ta dem som kunde. Kommunale dokumenter som VG har fått innsyn i, viser at bedriften byttet bank i september/oktober 2019. Info Hvitvaskingsloven Intensjonen med hvitvaskingsloven er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å kjenne sine kunder og overvåke dem. Vis mer POLITISK EKSPONERT PERSON: Aleksander Ryazanov (til v.) i et møte med president Vladimir Putin i 2005. Foto: Alexei Panov, AP/NTB Bitcoin et risikoelement Ifølge jusprofessor Rui er det også flere andre forhold rundt bedriften i Alvdal som rent objektivt er problematiske i forhold til hvitvaskingsloven: – Bransjen i seg selv er et risikoelement. Det er forhøyet risiko når bitcoin er involvert, og her er det snakk om mining av bitcoin. – Det er også slik at når en virksomhet over tid har store utgifter og lave inntekter, og likevel fortsetter driften, så er det et forhold som rent objektivt kan peke mot forhøyet risiko. I tillegg kan man også legge det at det her er en geografisk risiko, med eiere og reelle rettighetshavere i Russland og flere andre land, sier Rui. Prosjektleder Slabakov har ingen kommentarer til professor Ruis betraktninger. I kveld, torsdag 27. januar skal kommunestyret i Alvdal avgjøre bitcoinbedriften Datarooms fremtid i Alvdal. Kommunedirektøren , og ønsker heller ikke å åpne for andre kryptobedrifter i kommunen. Russiske investorer bak norsk styreleder Dataroom ble etablert som selskap i begynnelsen av 2018, fordi russerne trengte et norsk selskap for å kunne operere i forhold til norske banker. Det var imidlertid ingen åpne forbindelser mellom de russiske investorene og det norske selskapet i offentlige registre. Eier av Dataroom var mannen som også var styreleder og daglig leder, gjennom et annet av hans selskaper. HONGKONG: Sporene fra Alvdal fører til Hongkong, Wien, Dubai og Moskva. Foto: Kristian Helgesen, VG Mens de russiske gründerne frontet prosjektet overfor Alvdal kommune og i mediene, var det altså kun den norske styrelederen som sto som eier. Det russiske selskapet New Mining Company, som i mediene fremsto som drivkraften bak satsingen, har i virkeligheten aldri vært eier av Dataroom. Først halvannet år senere, i slutten av mai 2019, ble eierskapet ført ut av landet, fra den norske styrelederen til to holdingselskaper i henholdsvis Østerrike og Hongkong. VG har dokumentert at bak de to holdingselskapene står to russiske forretningsmenn, Igor Motorin som er basert i Dubai, og Alexander Ryazanov, tidligere medlem av den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen, og tidligere nestleder i et av verdens største oljeselskaper, Gazprom. Info PEP En politisk eksponert person (PEP) er en person som innehar høytstående offentlige verv. Politisk eksponerte personer er internasjonalt blitt utpekt som potensielle høyrisikotilfeller med hensyn til hvitvasking, fordi erfaringer viser at makthavere fra stater med utstrakt korrupsjon kan ha plassert store midler i vestlige finansinstitusjoner, ifølge Finansdepartementet. Vis mer Vanskelig kontroll – Det som VG har lagt for dagen om selskapet og ikke minst eierstrukturene, viser at det er svært krevende for en bank eller en regnskapsfører å avdekke de reelle eierforholdene. Det viser også at det ikke alltid er de største selskapene som reiser de største utfordringene, sier Rui. – Hvem er det som skal reagere i et slikt tilfelle? – De som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven: Bankforbindelsen, regnskapsfører, revisor og eventuelle advokater. – Kommunen bærer ikke ansvaret? – Ikke etter hvitvaskingsloven. Når det er sagt, så er det ikke forbudt for enhver annen å gjennomføre en risikovurdering av en forretningspartner. Det kan også ha gode grunner for seg å gjøre det, sier Rui. SERVERPARKEN: Fire år etter starten har bitcoinbedriften i Alvdal ennå ikke begynt å tjene penger. Foto: Jørgen Braastad, VG Få svar Daglig leder og styreleder i Dataroom, Egon Bjune, skriver til VG at han begynte i Dataroom i mars 2020, og ikke kjenner noe til kundeforholdet til Sandnes Sparebank. Den første styrelederen i Dataroom, Finn Arne Berntsen, opplyser til VG at han er på ferie, og ikke vet noe om bankbyttet. Hans etterfølger, Trond Kaarem, opplyser at han var sykmeldt i tidsrommet, og ikke har hatt noe med Sandnes Sparebank å gjøre. Såkalt «forsterket kundekontroll» betyr i lovens forstand at banken må gjennomføre grundigere undersøkelser enn i et normalt tilfelle, og undersøkelsene må knytte seg opp mot risikofaktorer for hvitvasking. Banken er forpliktet til å følge med og overvåke disse kundene, undersøke avvik fra normalforløp, og til å rapportere til Økokrim ved mistanke. – Det betyr at når en kunde legger for dagen høy risiko, så må man bli bedre kjent med vedkommende. Er man ikke i stand til å identifisere reelle rettighetshavere entydig, så kan man ikke inngå et kundeforhold, sier professor Rui. RISIKOFAKTOR: Jusprofessor Jon Petter Rui mener Dataroom er en kunde med forhøyet risiko i forhold til hvitvaskingsloven. Foto: Hallgeir Vågenes, VG Sjekker kundene sine Sandnes Sparebank opplyser at de ikke kan kommentere kundeforhold, men sier de følger kravet i hvitvaskingsregelverket som sier at banker skal forstå kunders eierskap og kontrollstruktur. – Banken har rutiner for å etterleve dette. Dette inkluderer systemstøtte, innhenting og vurdering av ulike former for dokumentasjon og andre undersøkelser. For kunder med utenlandsk eierskap kan det være krevende å få tilfredsstillende dokumentasjon, sier Ingrid O. Fure Schøpp, kommunikasjonsdirektør i Sandnes sparebank til VG. På spørsmål om hvor vanskelig det er for banken å finne frem til «endelig eier» i land som Østerrike, Kina (Hongkong) og Russland, svarer Schøpp følgende: – Dersom banken ikke lykkes med å få oversikt over eierskap og kontrollstruktur, kan dette etter en konkret vurdering medføre at et selskap ikke får opprette kundeforhold eller avvikle eksisterende kundeforhold. USIKKER FREMTID: Kommunedirektøren i Alvdal ønsker å avslutte leiekontrakten med bitcoinbedriften. Foto: Jørgen Braastad, VG Bedre kontroll med ny lov Advokat og tidligere assisterende Økokrimsjef Erling Grimstad mener norske banker generelt er blitt mye flinkere til å undersøke mistenkelige forhold. – Hadde du spurt meg i 2018 ville jeg sagt at norske banker var naive, men det har skjedd en dramatisk forbedring etter at den nye hvitvaskingsloven kom i 2018, sier Grimstad. Grimstad, som også har vært politietterforsker og førstestatsadvokat, presiserer at han ikke kjenner den aktuelle saken, og uttaler seg utelukkende på generelt grunnlag. GÅR RIKTIG VEI: Advokat og tidligere nestleder i Økokrim, Erling Grimstad, mener små banker er mer utsatt for hvitvaskingsforsøk. Foto: Mattis Sandblad, VG – Bankene har økt antall personer som jobber med antihvitvasking, de har satt inn bedre systemer, løsninger og elektroniske overvåkningssystemer for å følge med på hva kundene gjør og oppdage eventuelle mistenkelige forhold. – Er mindre banker mer utsatte? – Ja, generelt sett mener jeg faktisk det. Når de store bankene kaster ut kunder fordi de ikke lengre klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak, går kundene til mindre banker. Enkelte kunder tror kanskje at de små bankene har mindre ressurser til å drive kundekontroll. Jeg er sikker på at en del mindre banker er oppmerksomme på denne risikoen, og begrenser risikoen blant annet ved å kreve at kunder må ha lokal tilhørighet. Grimstad minner om at det også har blitt økt fokus på bruken av stråselskaper de siste årene. – Stråmenn brukes for å skjule reelle eierforhold, noe kriminelle er helt avhengige av. Når stråmenn opererer på vegne av de virkelige eierne i markedet, er det nettopp for å skjule de egentlige eierne, sier Grimstad. – Høy terskel for å avvise Etter at Dataroom måtte avslutte forholdet til Sandnes Sparebank, ble bedriften kunde i Sbanken, som tidligere het Skandiabanken. – Taushetsplikten medfører at banken aldri kan bekrefte eller avkrefte at det foreligger et kundeforhold med bestemte personer eller virksomheter, sier Nils K. Langhelle, leder for avdeling for finansiell kriminalitet i Sbanken ASA. – Terskelen for å avvise kunder er veldig høy i Norge. Sbanken etterlever hvitvaskingsregelverket som gir bankene ansvar for å følge opp kundeforholdene på en risikobasert måte. Det innebærer nødvendigvis ikke å avslutte eller avvise et kundeforhold, sier Langhelle. Publisert: