Avlyser muntlige eksamen i videregående skole

  • 📰 vgnett
  • ⏱ Reading Time:
  • 78 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 35%
  • Publisher: 63%

Norge Overskrifter Nyheter

Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby .skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst.

– Det er viktig både for den enkelte og for samfunnet at privatistene kommer seg videre, og ikke må sette livet på vent ett år. Jeg er opptatt av at alle skal ha likest mulig utgangspunkt for å søke seg til høyere utdanning. Da er det viktig at alle fylkeskommuner sørger for at de som hadde planlagt å ta privatisteksamen får gjort nettopp det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim .

FORNØYD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er fornøyd med at fylkeskommunene skal sette inn alt for å gjennomføre privatisteksamen.Dette er i tråd med rådene fra fylkeskommunene, som har vært tydelige på at mange fylker ikke vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen, opplyser Kunnskapsdepartementet. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt.

Når skolene ikke skal bruke tid på eleveksamen, kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke skriver kunnskapsdepartementet - Jeg vet at mange elever har vært usikre på hvordan det blir med eksamen i år. For å gi både dem og lærerne tid til det viktigste, mener jeg det er en riktig prioritering å avlyse alle eleveksamenene i videregående skole. Jeg vil oppfordre til å utnytte tiden godt helt frem til sommerferien, slik at elevene får tid til å ta igjen det de har mistet i vår, sier Melby.

 

Takk for kommentaren din. Kommentaren din vil bli publisert etter gjennomgang.
Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

 /  🏆 6. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Elevorganisasjonen i Viken krever at eksamen til våren avlysesViken innfører primært hjemmeundervisning for videregående skole fra mandag. Det bør føre til at eksamen til våren avlyses allerede nå, sier Elevorganisasjonen.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Avlys eksamenÅ frata avgangselever i grunnskolen og videregående skole retten til å avlegge eksamen, er en alvorlig inngripen fra statens side. Det må likevel vurderes. Nei Ingen som skal ta førerprøva i år ? mariusknulst Avlys Regjeringen og Folkehelseinst! Internering synes årsoppgaver bør tas i bruk i stedet for eksamener. folk kan ha dårlige dager og jeg synes ikke det er fair å vurdere hvordan elever klarer seg én dag i stedet for utviklingen gjennom hele året
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Avlyst eksamen: Stortinget ber om mer rettferdig studentopptakStortinget ber om ny vurdering av opptakskrav etter avlyst eksamen i videregående.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

FHI om fravær og omsorgsdager: Reglene bør gjennomgåsReglene for fravær fra videregående skole og antall omsorgsdager bør gjennomgås, mener FHI.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Rektor-opprør mot eksamen i videregående skoler i OsloRektorene på Oslos videregående skoler mener det blir urettferdig for karantene- og smitteutsatte elever å ta vanlig nasjonal eksamen i 2021. De anbefaler Guri Melby å avlyse eksamen for andre året på rad.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »