Avdelingsoverlege: Slik er omikron-pasientene

Avdelingsoverlege: Slik er omikron-pasientene

Coronaviruset Sykehus

27.01.2022 13:32:00

Avdelingsoverlege: Slik er omikron-pasientene

ST. HANSHAUGEN (VG) På Lovisenberg Diakonale sykehus har de så langt behandlet et fåtall omikron-pasienter. De har blitt mindre syke og ligget kortere på sykehus enn delta-pasientene.

BidiagnoseOmikron-pasientene på Lovisenberg har stort sett vært innlagt et par dager, men delta-pasientene generelt har vært innlagt vesentlig lengre - noen av dem flere uker.Tallene fra de første ukene i januar viser en stadig økende andel av pasientene som blir innlagt på sykehus hvor covid-19 er en bidiagnose. I uke to havnet 116 covid-pasienter på norske sykehus, men 102 coronasmittede ble innlagt med annen hovedårsak.

– Ofte legges de nå inn for noe annet og så har de covid i tillegg, sier avdelingsoverlegen.Men han har en tydelig anførsel:– Selv om de er mye lettere å behandle, så kreves det fortsatt isolasjon og smittevern. Så det er fortsatt ressurskrevende pasienter for våre ansatte.

Les mer: VG »

Forsker frykter bølge av senvirkninger når koronaen slippes løsNesten alle kommer til å bli smittet av koronaviruset nå, hvis modelleringene om omikron slår til. Forsker frykter mange vil få langvarige plager. Slutt å bygg nyheter på frykt. Løgnere.

Helseministeren svarte kontrollkomiteen om skoler på rødt nivåRegjeringen forsvarer avgjørelsen om å innføre rødt nivå i videregående skole med at det var stor usikkerhet om omikron og behov for å redusere sosial kontakt.

(+) Kranglar om «Polarstar» i rettssalenSameiget Polarstar krev 2,5 millionar for misleghald av leigeavtalen for ishavsskuta, men motparten avviser kravet og vil heller ikkje vere i stand til å betale ein slik sum.

FHI vil fjerne smittetiltakene: – Jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemienFHI anslår at 3–4 millioner mennesker kan bli smittet med omikron i vinter. Men har du fått tredje dose? Da er det bedre å bli smittet nå enn senere, ifølge FHI.

Brann i bygård i Hamar: – Vi har ikke kontrollDet er iverksatt evakuering av nærliggende enheter og hotell Astoria på grunn av røyk. Rundt 40 personer er evakuert.

FHI: – Nå ser vi kanskje at tiltakene gir større belastning enn sykdommen i seg selvSmittevernmessig er situasjonen nå en helt annen. Det er rom for å gradvis lette på flere tiltak, mener fagdirektør Frode Forland i FHI.

. Bidiagnose Omikron-pasientene på Lovisenberg har stort sett vært innlagt et par dager, men delta-pasientene generelt har vært innlagt vesentlig lengre - noen av dem flere uker. Tallene fra de første ukene i januar viser en stadig økende andel av pasientene som blir innlagt på sykehus hvor covid-19 er en bidiagnose. I uke to havnet 116 covid-pasienter på norske sykehus, men 102 coronasmittede ble innlagt med annen hovedårsak. – Ofte legges de nå inn for noe annet og så har de covid i tillegg, sier avdelingsoverlegen. Men han har en tydelig anførsel: – Selv om de er mye lettere å behandle, så kreves det fortsatt isolasjon og smittevern. Så det er fortsatt ressurskrevende pasienter for våre ansatte. – Overkommelig Avdelingsoverlegen vil beskrive presset på sykehuset så langt i januar som en god del lavere enn forventet. De tok ned halvparten av den planlagte aktiviteten på operasjonsstuene før jul - for å frigjøre personell til covid-pasientene. – Januar så langt har vært absolutt overkommelig. Men det var i en situasjon hvor vi hadde frigjort mye ressurser for å jobbe med covid-pasientene, sier avdelingsoverlegen. Onsdag har sykehuset fem coronapasienter pluss en avisolert pasient. Med det kan de ligge på det laveste nivået i planverket for opptrapping. Sykehuset er imidlertid i grønn beredskap. Får medisinsk klinikk over 16 coronapasienter, må de til neste trinn i planverket. De kan maksimalt ta i mot opp til 72 coronapasienter, men da gjør de ikke stort annet på sykehuset. – Da er alle reserver hentet ut, sier han. Nå har sykehuset gjenopptatt en del av den kirurgiske aktiviteten, selv om de ikke er helt tilbake i full drift. Høyt sykefravær – Hvordan tror du presset på sykehuset vil være fremover? – Hos oss har det stabilisert seg på et relativt lavt nivå. Det går en del ut og en del inn hver dag. Turnover på pasientene er mye høyere enn den har vært, svarer han. Nå står de i stedet overfor en annen utfordring. – Sykefraværet er et vel så stort problem. Når våre ansatte tester positivt, må de ha seks dagers fravær. De har ikke blitt veldig syke, men de kan ikke være på jobb. Det fører til en belastning på min avdeling, med flere borte hver uke, sier han. Publisert: