İndustri Omstilling Bærekraft Bank Hydro

İndustri Omstilling Bærekraft Bank Hydro

Attraktiv finansering akselerer grønn omstilling

Attraktiv finansering akselerer grønn omstilling

22.06.2021 16:53:00

Attraktiv finansering akselerer grønn omstilling

Finansnæringen ønsker å være en pådriver til lavutslippssamfunnet gjennom strengere krav til finansiering, men er dette nok?

Norske finansinstitusjonerjobber på spreng med å utvikle klimakrav til bedrifter som ønsker finansiering. De forventer at bedriftene presenterer prosjekter som ikke bare oppfyller strenge finansielle krav, men også oppfyller kriterier knyttet til bærekraft. Det er bra, og finansnæringen i Norge har kommet et godt stykke med dette arbeidet.

Smitten opp over 50 prosent på én uke – Nakstad slår alarm Mol og Sørum til OL-kvartfinale: – Vi er tilbake Lange køer etter fellesferien: – Det er helt kaos

Samtidig er den langsiktige risikoeni grønne investeringer ofte lavere enn det kortsiktige finansielle parametere kan indikere. Å finansiere grønne prosjekter fremfor sorte vil på sikt være mer attraktivt, og derfor bør finansnæringen også bidra til lavere kapitalkostnader for grønne prosjekter, på samme måte som man øker kapitalkostnaden for sorte. Når industrien potensielt påtar seg høyere kortsiktig risiko for langsiktig gevinst, så vil det styrke omstillingen, om bankene tenker likt.

Det er ingen tvil om at retningen vi beveger oss i, er den eneste riktige retningen.Et eksempeler kredittfasiliteter linket direkte opp mot bedriftens bærekraftsmål, og hvor marginene blir justert basert på fremgangen med å redusere klimautslipp – det blir dyrere å ikke nå målene, men det blir også rimeligere om man når dem. Hydro signerte en slik fasilitet i 2019 for USD 1.600 milliarder, knyttet til vår ambisjon om å redusere klimagassutslipp med 30% innen 2030. headtopics.com

Behov for skreddersømUtformingen av avtalenemellom næringslivet og finansinstitusjonene blir viktig. Setter man alle selskaper inn i samme kategori, samtidig som finansmarkedet i liten grad klarer å skille mellom de forskjellige initiativene, risikerer man at gode prosjekter faller utenfor eller ikke får de lånebetingelse det fortjener. Med andre ord må man forstå måleparameterne og forutsetningene til det enkelte selskap.

Det er et behovfor en enda tettere dialog mellom finansbransjen og næringslivet for å utveksle kunnskap. Vi er avhengig av å bygge på den solide gjensidige tilliten mellom våre næringer for at vi både klarer å få finansieringen vi er avhengig av og for å nå målene om grønn omstilling.

Markedskreftene driver utviklingenDet er ingen tvil om atretningen vi beveger oss i, er den eneste riktige retningen. Og dette forsterkes ved at myndigheter, investorer, interesseorganisasjoner og forbrukere krever at vi leverer på bærekraft i dag, og at vi fremover jobber aktivt for en bærekraftig utvikling. På samme tid har vi aldri hatt sterkere markedsbaserte instrumenter for grønn omstilling.

DNB skal skaffe 1500 mrd. til det grønne skiftet. Samtidig skjerpes kravene til kundene.Målet bør være atvi bruker alle virkemidlene vi kan for å akselerer dette skiftet. Jo mer finansielt attraktiv man kan gjøre bærekraftige valg, dess sterkere bidrag til det grønne skiftet. Historien har vist at man ikke skal undervurdere markedsbaserte instrumenter. Dersom man klarer å skape løsninger som lønner seg for både lånetaker og lånegiver, skaper det et konkurransefortrinn for begge parter. headtopics.com

Kjølig til uken – men sommeren er ikke helt over Kulestøtfenomenet Saunders’ mørke tid: Psykologen reddet livet hennes VGs analyse av monsterløpene: Derfor vinner Warholm gullduellen mot Benjamin

Finansinstitusjonene bidrartil å grønn omstilling og reduserer risikoen på sine utlån gjennom å investere i fremtidsrettede bærekraftig selskaper og løsninger. Selskaper og industrier får ytterligere incentiv for omstilling og en konkurransefordel gjennom lavere kapitalkostnader. Samspillet mellom finans og industri har alle forutsetninger for å skape en vinn-vinn-situasjon.

Publisert:Publisert: 22. juni 2021 15:26 Les mer: E24 »

Den såkalt grønne omstilling, kan vel egentlig sies å bestå i å gjøre flest mulig av jordens befolkning om til politisk korrekte grønnskollinger, som godtar det meste av naturskadelig og resursforbrukende økonomisk vekst. Det finnes absolutt intet reelt grønt skifte i form av stadig mer gruvebasert gråfarget industriproduksjon, som beslaglegger stadig mer av grønne arealer som sårt trengs til forproduksjon for dyr og matproduksjon for mennesker. Misvisende bruk av grønfargen burde vært straffbart.

Bankene trapper opp kampen for klima: – Pusher store selskaper til snuoperasjonHandelsbanken og Storebrand kaster ut oljeselskaper og DNB har avgitt et milliardløfte til grønn omstilling. Forskere er optimistiske til at bankene slåss om ledertrøya i kampen om å redusere klimagassutslipp.