Ap-topp: Ny regjering må se på Helsetilsynets praksis

Ap-topp: Ny regjering må se på Helsetilsynets praksis

25.09.2021 13:46:00

Ap-topp: Ny regjering må se på Helsetilsynets praksis

Varselordningen må evalueres på nytt – av en ny regjering, mener Ingvild Kjerkol (Ap). Hun sier at partiet vil følge opp VGs avsløringer.

. Begge døde etter feilbehandling på sykehus.Da VG undersøkte dokumentasjonen i sakene, fant vi store ulikheter mellom Helsetilsynets vurdering i saken – varselvurderingen – og pasientens journal.De siste månedene har VG undersøkt elleve slike varslingssaker, for å se om det samme er tilfelle i andre saker. VG har sammenlignet informasjonen i journalen og andre sykehus-dokumenter.

Imam: Finner ingen spor av at Bråthen konverterte til islam Person knivstukket i Rygge Seks døde etter coronautbrudd på Ahus

Helsetilsynets varselvurdering skal inneholde sentrale fakta i saken. Den skal danne grunnlag for videre undersøkelser av saken. På samme måte skal en pasientjournal inneholde sentrale opplysninger om behandlingen pasienten har fått. Det vil si: Den samme informasjonen skal være mulig å finne i begge dokumentene.

VG har fått tilgang til dokumentasjonen i hver enkelt sak gjennom pasientens pårørende. VG har funnet pasientene ved å ta kontakt med familier som tidligere har tipset VG, eller som har stått frem i andre riksmedier/lokalaviser. headtopics.com

VG har ikke undersøkt flere enn de elleve sakene som blir gjenfortalt i denne saken.Vis merNy regjering må analysere HelsetilsynetHelse- og omsorgsdepartementet og Statens Helsetilsyn opplyser til VG at det har vært samtaler om en gjennomgang av rutiner for håndtering av varsler denne uken.

VG har ikke fått svar fredag på hva en slik gjennomgang vil innebære.– Avtroppende regjering la ned den gamle og bredere meldeordningen, og opprettet dette istedenfor, sier Kjerkol.– Det er helt åpenbart at den nye ordningen ikke har fungert etter intensjonen, når pårørende ikke får gode svar og vi heller ikke kan ta skikkelig lærdom av slike hendelser.

Kjerkol mener det blir en politisk oppgave for den nye regjeringen å se på om ordningene for varsling og læring i helsetjenesten er gode nok.– Ny regjering må gå inn og analysere dette grundigere og finne metoder for å bedre sikre at varslinger om alvorlige hendelser i tjenestene behandles ordentlig, og på en måte som bidrar til læring og forebygging av nye hendelser, sier Kjerkol.

TILLITEN SVEKKET: Kjersti Toppe vil foreslå en ekstern gjennomgang av varselvurderingsordningen.Foto: Naina Helén Jåma VG– Det må gjøres en ekstern gjennomgangKjersti Toppe (Sp) sier det er avgjørende for tilliten til helsetjenesten at tilsynet virker godt. headtopics.com

Deilig varme og dyre syklister Drivstoff-forvirring etter Barth Eide-uttalelser Nå blomstrer det tidligere Viking-talentet: – Alltid visst at jeg har det i meg

– Det synes som om alvorlige hendelser ikke får den behandling av tilsynet som man kan forvente. At pårørende ikke blir involvert, er ikke bra, sier Toppe.Hun mener det trengs en grundig redegjørelse for hvordan Helsetilsynet arbeider med slike varsler.

– Jeg mener at det må gjøres en ekstern gjennomgang, eventuelt i regi av Riksrevisjonen, og jeg vil foreslå dette for de andre partiene.Kjerkol vil ikke svare på om Riksrevisjonen er riktig vei å gå, og sier Arbeiderpartiet vil gå grundig inn i dette før partiet konkluderer.

– Men det er viktig å understreke at Riksrevisjonen på eget initiativ kan undersøke Helsetilsynet, sier hun.DEMOKRATISK PROBLEM: Carl-Erik Grimstad i Helse og omsorgskomiteen mener vi har en forvaltningskultur som ikke fanger opp styrkeforskjellen mellom pasienter og sykehus.

Foto: Ola Vatn VG– Ikke en sak for lukkede dørerHelsetilsynet har tidligere uttalt til VG at de skal sette i gang et arbeid i høst for å gjennomgå varselordningen, men vi ikke si noe mer konkret om hvordan dette arbeidet skal foregå. headtopics.com

Carl-Erik Grimstad (V) mener Helsetilsynet ikke bør granske seg selv. Han reagerer sterkt på Helsetilsynets svar påFungerende avdelingsdirektør i avdeling for varsler og operativt tilsyn i Helsetilsynet, Anders Haugland, skrev til VG torsdag at helsejuristene

«gir uttrykk for generelle og bastante vurderinger og konklusjoner basert på VG sin framstilling av enkeltopplysninger».Han inviterte samtidig helsejuristene til et møte, for å diskutere varselordningen.– Dette er ikke en sak for lukkede rom, men for offentligheten. Jeg anbefaler helsejuristene å takke nei til møtet, sier Grimstad.

Politimester: Første patrulje hadde med seg verneutstyr – tok det ikke på seg Marerittet i Kongsberg Leo Ajkic med ny NRK-serie: – Rus kan være jævlig digg

– Helsetilsynet har allerede felt sin dom ved å kalle Syse og Befring for bastante. Da har de per definisjon meldt seg ut av saken. Jeg mener Stortinget eller departementet må opprette en gransking.Helsepolitisk talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, mener systemet må ettergås.

– Hvilke konkrete institusjoner som bør starte først kan jeg ikke gå inn i akkurat nå, siden vi er i sonderinger.Bent Høie (H): – Svært beklageligI flere av demangler sentrale helseopplysninger om pasienten i Helsetilsynets varselvurdering. I noen av sakene er det mangelfull informasjon om hendelsesforløpet, alder og bosted for pasienten.

Helsetilsynet har ikke vært i kontakt med pårørende inoen av sakene VG har undersøkt.Også Høyre-politiker Sveinung Stensland (H) - som nå er i opposisjon på Stortinget - sier han vil følge opp VGs avsløring når Stortinget samles igjen.

– Stortingets ansvar er å følge opp departementet, og få klarhet i om denne typen saksbehandling er vanlig, sier Stensland.Han mener Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM), som ble innført av Erna Solbergs regjering, bør granske saken.

UKOM skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til norske pasienter og brukere.– Samtidig mener jeg, uavhengig av hvem som blir helseminister, at regjeringen må følge opp denne saken.REAGERER: Helseminister Bent Høie (H) sier at tilsynsmyndighetenes oppfølging av varsler må være basert på riktig fakta.

Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VGAvtroppende helseminister Bent Høie (H) sier at det gjør inntrykk å lese VGs saker.– De peker på viktige problemstillinger og utfordringer forbundet med Helsetilsynets håndtering av varsler om alvorlige hendelser, sier Høie.

– Det er svært beklagelig at varselvurderingene inneholder feil, slik VG påpeker. Uten at jeg kjenner innholdet i de aktuelle sakene, vil jeg på generelt grunnlag understreke viktigheten av at varsler undersøkes grundig nok til at de får en forsvarlig oppfølging.

– Tilsynsmyndighetene er nødt til å gjøre prioriteringer, men disse må være basert på riktig faktum. Les mer: VG »