Narkotika Legalisering Unge Høyre Kronikk

Narkotika Legalisering Unge Høyre Kronikk

«25 under 25»: Rusreform-skeptikere har kun seg selv å takke

«25 under 25»: Rusreform-skeptikere har kun seg selv å takke

28.02.2021 12:49:00

«25 under 25»: Rusreform-skeptikere har kun seg selv å takke

Motstanderne av rusreformen påstår at ungdom ikke vil forstå forskjell på rusreform og legalisering. Den usikkerheten er det de selv som skaper.

, og begrunner dette med at et forbud blir svekket dersom lovbruddet ikke får konsekvenser.Det er mye som er problematisk og feil med uttalelsene til politiets øverste leder, men hovedproblemet er at hun selv er med å bygge opp under redselen politiet har. For selv om politidirektøren vet utmerket godt at befatning av narkotika forblir forbudt og vil få konsekvenser, velger hun likevel å tegne et bilde av reformen som en legaliseringsreform.

Den avsporingen av debatten bidrar nettopp til at mange unge kan oppfatte reformen feil.Regjeringens forslag til rusreform: – Rusavhengige skal nå få hjelp, ikke straffRegjeringen foreslår i sitt forslag til Stortinget å fjerne straff for erverv, bruk og besittelse av mindre mengder av narkotika til eget bruk. Å fjerne straff er imidlertid ikke det samme som å fjerne konsekvenser.

Befatning av illegale rusmidler vil få konsekvenser, men det skal få konsekvenser vi vet fungerer. For forskningen politidirektøren og andre rusreform-motstandere ikke vil forholde seg til er helt tydelig:.Det vi vet fungerer er oppfølging og hjelp, og det er dette reformen legger opp til. headtopics.com

Det er nemlig et gjennomgående poeng i rusreform-debatten at motstanderne i stor grad baserer argumentasjonen sin i tro og synsing. Det er helt fair at politidirektøren tror bruken av rusmidler vil gå opp, men det holder ikke bare å tro.

Et grunnleggende prinsipp for rettsstaten er at straff er samfunnets sterkeste reaksjon mot enkeltmennesker, og skal derfor begrunnes svært godt. Derfor sitter politidirektøren og andre rusreform-motstandere med bevisbyrden. Hun må bevise med forskning og faglig empiri at straff fungerer, og at fordelene ved bruk av straff overgår ulempene. Det har vi ikke sett noe av i denne debatten foreløpig.

Vi er mange som ønsker at rusreformen skal få flertall på Stortinget til våren, og så er det mange som ønsker det motsatte.Begge sider er derimot enige om at reformen vil ha stor betydning for mange mennesker. Da skylder vi i det minste hverandre en kunnskapsbasert debatt med forskning og empiri i førersetet, ikke synsing og gammeldagse fordommer.

Og dersom politidirektøren eller andre fortsatt skulle være i tvil: Nei, du kommer ikke til å kunne få kjøpt deg en linje med kokain på Vinmonopolet, og politiet kommer fortsatt til å beslaglegge illegale rusmidler du har på deg, uansett mengde. headtopics.com

Les mer: VG »

Lite demokratisk sakt, hurra for oss under 25 som ønsker diktatur stat🤡