Senterparti-bløffen

Redirecting to full article in 5 second(s)...

Når jakten ble stoppet av Oslo tingrett, var det nettopp fordi de så behov for en rettslig gjennomgang av et inngripende vedtak overfor naturmangfoldet.