Europarådets korrupsjonsgranskere advarte om manglende kontroll av toppolitikerne i årevis

Redirecting to full article in 5 second(s)...

Manglende bevissthet om integritet. Mangelfulle kontrollrutiner. Svak etisk rådgivning. Det var noe av det som ble funnet da korrupsjonsgranskere så på Stortinget og regjeringsapparatet.