Sanner-saken tas opp i kontrollkomiteen

Redirecting to full article in 5 second(s)...

SV vil stille spørsmål til Finansdepartementet om etter at tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) forsinket dokumentinnsyn «i en oppjaget valgkampinnspurt». Ap og Sp mneer det er flere ubesvarte spørsmål.