Viking Stadion AS foreslår kraftig utvidelse

Redirecting to full article in 0 second(s)...

Viking Stadion AS ønsker å utvide SR-Bank Arena i Jåttåvågen med et tilbygg på 15.000 kvadratmeter mot sør og øst.