EU-landenes statsgjeld øker

Redirecting to full article in 0 second(s)...

EUs medlemsland får stadig mer i statsgjeld, og gjelden utgjør nå hele 93 prosent av landenes samlede bruttonasjonalprodukt.