«Uttalelsene fra havnens representant tyder på at den gamle arrogansen fremdeles sitter i veggene»

Redirecting to full article in 0 second(s)...

Frode Bjerkestrand om Havrommet, som kanskje må stenge.