Risikosparerne bør snarest søke trygge havner

Redirecting to full article in 0 second(s)...

Sjelden har aksjer vært dyrere. En storm kan absolutt stå for døren. Men småinvestorer kan ta grep for å stå langt bedre rustet.