Uitstoot in omgeving van Tata Steel veel groter dan uit rapportages blijkt

Uitstoot in omgeving van Tata Steel veel groter dan uit rapportages blijkt

21-1-2022 11:00:00

Uitstoot in omgeving van Tata Steel veel groter dan uit rapportages blijkt

In de omgeving van staalfabriek Tata Steel in in IJmuiden wordt meer uitstoot gemeten dan het bedrijf zelf rapporteert, meldt het RIVM vrijdag. Dat kan door bewuste of onbewuste fouten van Tata Steel komen, maar er kunnen volgens het gezondheidsinstituut ook andere oorzaken zijn.

Het RIVM benadrukt dat dat niet per se betekent dat Tata Steel, bewust of onbewust, aan onderrapportage doet."Dat kan een van de oorzaken zijn, maar er zijn nog andere mogelijkheden", verduidelijkt onderzoeker Janneke Elberse. Volgens haar kan een deel van die extra uitstoot ook afkomstig zijn van onderaannemers op het terrein van Tata Steel. Die zijn niet verplicht hun uitstoot te registreren.

Een andere optie is dat niet van alle stoffen de juiste bron werd bepaald. Ook kunnen stoffen opwaaien door de wind, waardoor ze opnieuw gemeten worden in de lucht of op de grond. Om te bepalen waar het probleem ligt, vraagt het RIVM om meer data over de uitstoot van paks en metalen op het terrein van Tata Steel.

Lees verder: NU.nl »

Lekker sluiten 💪 optreden in plaats van 20 jaar en 20 miljoen geven vanuit de overheid. Tijd dat we vervuilers hard aanpakken defret42 Hoe staat het eigenlijk met het onder de pet houden van en aanpassen van rapporten en milieurapportages ten gunste van TataSteel door de plaatselijke GGD? 'GGD-directeur liet naam Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen.'

De klimaatgekkies zullen het wel willen sluiten. 10.000 mensen werken hier! Heel veel gezinnen moeten er van eten. Nee, echt Wie had dat nou verwacht, dat de rapportages (van Tata Steel zelf) de vervuiling zwaar bagatelliseert? sarcasmomodeon Lekker dan. Medicijnen zijn veel gevaarlijker.. Dan is Nederlandse overheid toch ook corrupt, deze proberen alles weg te moffelen, net als de vuil waterinjectie in de grond van Overijssel en soortgelijke zaken. Onbetrouwbare overheid! Owee als een burger één keer iets doet wat niet mag...

Joh! Meten is weten. Er is te weinig oostenwind om de uitstoot de Noordzee op te blazen.

Voor fijnstof kwamen de metingen voldoende overeen, maar de hoeveelheden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (paks) en metalen, allebei schadelijk voor de gezondheid, zijn veel groter dan uit de rapportages blijkt. Zo mat het RIVM zes keer meer looduitstoot en op sommige plekken tot duizend keer meer benzoperyleen, een stof die wordt gevormd bij de verbranding van onder meer fossiele brandstoffen. Het RIVM benadrukt dat dat niet per se betekent dat Tata Steel, bewust of onbewust, aan onderrapportage doet."Dat kan een van de oorzaken zijn, maar er zijn nog andere mogelijkheden", verduidelijkt onderzoeker Janneke Elberse. Volgens haar kan een deel van die extra uitstoot ook afkomstig zijn van onderaannemers op het terrein van Tata Steel. Die zijn niet verplicht hun uitstoot te registreren. Een andere optie is dat niet van alle stoffen de juiste bron werd bepaald. Ook kunnen stoffen opwaaien door de wind, waardoor ze opnieuw gemeten worden in de lucht of op de grond. Om te bepalen waar het probleem ligt, vraagt het RIVM om meer data over de uitstoot van paks en metalen op het terrein van Tata Steel. Wat het gezondheidsinstituut wel heel duidelijk heeft kunnen vaststellen, is dat Tata Steel de grootste uitstoter is van paks en metalen in de regio IJmond. Die regio behelst IJmuiden, Wijk aan Zee, Beverwijk en Velsen-Noord. Het precieze aandeel van Tata Steel in de uitstoot is echter onduidelijk. Ook bijvoorbeeld schepen, verkeer en een aantal natuurlijke bronnen stoten deze stoffen uit. Tata Steel ligt al langer onder vuur over zijn uitstoot en eind vorig jaar aan dat het tegen 2023 zijn looduitstoot met 70 procent wil verlagen in vergelijking met 2019. De uitstoot van paks zou"begin dit jaar" gehalveerd moeten worden ten opzichte van 2019. Door: Ruben Van Lent