Provinciale Staten willen dat kabinet extra gaswinning Groningen terugdraait

13-1-2022 02:52:00

Provinciale Staten willen dat kabinet extra gaswinning Groningen terugdraait

Groningen, Gas

Provinciale Staten willen dat kabinet extra gaswinning Groningen terugdraait

De Staten kwamen in een spoeddebat bijeen vanwege het nieuws dat dit jaar meer Gronings gas nodig is, onder meer vanwege extra vraag uit Duitsland.

Als het kabinet niet bereid is het besluit te herzien, willen de fracties in de Provinciale Staten dat de extra opbrengsten van de gaswinning terugvloeien naar de inwoners van Groningen. Ook pleiten ze voor het wettelijk vastleggen van een einddatum waarop de gaskraan definitief dichtgaat.

Vorige week maakte het ministerie van Economische Zakendat er dit jaar meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht. Dat komt onder meer doordat Duitsland extra gas nodig heeft om in zijn energiebehoefte te voorzien. De Duitsers hebben Nederland gevraagd dat gas te leveren.

Lees verder:
NOS »

Nieuw-West krijgt centrum voor Arabische kunst en cultuur: ''Mooi cadeautje aan de stad''

Lees verder >>

Open die gaskraan, al die Groningers naar Drenthe en Friesland verhuizen... Stop met gas te verkopen aan het buitenland totdat Nederland voorzien is en voor een normale prijs, zorg eerst voor je eigen volk, hufters...!! En dat we in de kou gaan zitten. Kraan open en ruime en snelle compensatie....van de opbrengst

Als de staten nou slim zijn & echt goed voor de Groningers zouden zorgen gingen ze akkoord met ‘n kleine verhoging vd winning met als voorwaarde dat ALLE extra opbrengsten terug naar Groningen gaan. Maar ze zitten er alleen voor zichzelf. Zie backstabber/volksverrader Staghouwer. Leegpompen, bewoners onteigenen en een flat op de 6e verdieping in de randstad geven. Op naar de toekomst 👊 (hadden jullie maar na moeten denken voor je op D66 of VVD stemt)

De NAM een gebiedsverbod voor de provincie Groningen geven, alles ontmantelen! Kijk dit is Rutte 4 !!! Laat men gewoon toegeven, dat het radicaal sluiten van de gas-kraan geen slimme/realistische beslissing is geweest. Langzaam sluiten en het geld linea-recta investeren in alternatieve energiebronnen en schadefonds.. groningen gas gaskraan energie schadefonds

Dat de Duiters in hun eigen bodem kunnen of willen boren naar dat gas of de nord stream 2 willen gebruiken is Groningen de lul. Gaat niet lukken Stoppen met extra oppompen en een fatsoenlijke regeling voor ALLE GRONINERS met schade en geen lullige afkoopsom.

Gemeente Groningen wil geen extra gaswinning en overweegt rechtszaakDe Groningse gemeenteraad stemde woensdagavond unaniem in met een motie tegen de plannen van het kabinet om dit gasjaar naar alle waarschijnlijkheid dubbel zoveel gas te winnen als afgesproken. De gemeenteraad is bereid om naar de rechter te stappen als het nieuwe kabinet zich niet aan de afspraken houdt. het gaat alleen maar om geld bij het kabinet 😡 Zou kamp dan eindelijk zijn verdiende krijgen 🤔

Het is me wel een geklungel daar in Den Haag ...🧐 Nu terugdraaien kan dat zonder problemen? Zo ja hoezo dan eerst iedereen verontrusten en zo nee..... We hoeven niet bang te zijn voor kosten contractbreuk met Duitsland. We hebben nog wat schadevergoedingen tegoed uit 40-45. Met rente, enige duizenden miljarden!!! En niet alleen Nederland!

Nee oppompen dat gas en verder bewoners adequaat compenseren

Partijen lijnrecht tegenover elkaar in provinciaal bollendebatD66, PvdA, PvdD en SP in Provinciale Staten blijven hameren op het aan banden leggen van bollen- en lelieteelt via Ruimtelijke Ordening. Dat is volgens de partijen bij uitstek het provinciale instrument. Volgens Gedeputeerde Staten (GS) is dat echter onmogelijk. En weer praat men over gif evenals de verslaglegging can de journalist. Tenenkrommend hoe er gepolariseerd word en hoe weinig concrete kennis er is. Hoe kunnen we dit veranderen HenkBrinkDr? Voorlichting blijkt de juiste personen niet te bereiken. Inmiddels is duidelijk dat het rapport van MW weer zwaar overtrokken is

Provincie en burgemeesters sluiten aan bij Groningse protestbrief tegen opschroeven gaswinningDe burgemeesters van Aa en Hunze, Noordenveld Tynaarlo hebben nu via de officiele weg laten weten dat ze de brief die de burgemeesters uit het Groningse aardbevingsgebied vrijdag naar Den Haag hebben gestuurd ook onderschrijven. In die brief eisen de Groningse burgemeesters concessies van het nieuwe kabinet, nu dat van plan is de gaswinning tegen de afspraken in dit jaar weer op te schroeven. En? Allemaal het partijlidmaatschap al opgezegd? Ach nee, de baantjes... Goed zo burgemeesters Dit moet afgelopen zijn! Uiteraard ! Ook Tynaarlo de scheuren in de muren. Gelukkig veel aandacht gaswinning LeefbaarTyn John_Franke

Gemeenten noemen extra bezuinigingen op jeugdzorg onaanvaardbaarDe gemeenten dreigen alle gesprekken over verbetering van de jeugdzorg te staken als het nieuwe kabinet vasthoudt aan plannen voor extra bezuinigingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het onaanvaardbaar dat het kabinet nog meer wil inkrimpen op jeugdzorg, schrijft Trouw. GOED GROETJES VAN MIRANDA GAASENBEEK Het beeld wat er bestaat van de Jeugdzorg is die van een criminele organisatie, die geld verdiend aan het leed van gezinnen. Het zou zomaar kunnen, dat die hele jeugdzorg eens goed werd doorgelicht. Het vorig kabinet zal blijkbaar genoeg gehoort en gezien hebben anders zouden ze het niet doen, denken wij.

Groningen Airport Eelde reageert op onderzoek: 'Leveren bijdrage aan goed vestigingsklimaat'Regionale luchthavens dragen maar beperkt bij aan de groei van de regionale economie, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen . Groningen Airport Eelde erkent niet zo'n aanjager van de economie te zijn als Schiphol, maar zegt wel bij te dragen aan goede verbindingen in Europa en een goed vestigingsklimaat. Hoeveel kost het vliegveld jaarlijks? Juist!

Wat wil jij weten over het nieuwe kabinet?Na een formatieproces van 299 dagen kan het vierde kabinet onder leiding van Mark Rutte officieel aan de slag. Heb jij vragen over het nieuwe kabinet? Stel ze op ons reactieplatform NUjij. Om 12.00 uur zit onze politiek verslaggever Priscilla Slomp een uur lang klaar om jouw vragen te beantwoorden. Wanneer ze weer opstappen. niets Ik wil graag weten wanneer het kabinet valt.

De Provinciale Staten van Groningen willen dat het kabinet het besluit om extra gas te winnen terugdraait.motie tegen de plannen van het kabinet om dit gasjaar naar alle waarschijnlijkheid dubbel zoveel gas te winnen als afgesproken.Geschreven door De Drentse politiek schermutselde vandaag voor de zoveelste keer over de bestrijdingsmiddelen in de sierteelt.Als er meer gas uit de bodem wordt gehaald dan de eerder afgesproken 3,9 miljard kubieke meter, eisen de burgemeesters in het aardbevingsgebied dat de extra inkomsten daarvan ten goede komen aan de inwoners van de provincie Groningen.

In een spoeddebat kon een motie met die strekking op brede steun rekenen. Als het kabinet niet bereid is het besluit te herzien, willen de fracties in de Provinciale Staten dat de extra opbrengsten van de gaswinning terugvloeien naar de inwoners van Groningen. De Groningse politici zijn niet te spreken over de beslissing die demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) vorige week bekendmaakte : dit gasjaar (dat nog tot en met september loopt) wordt in Groningen meer gas gewonnen dan afgesproken. Ook pleiten ze voor het wettelijk vastleggen van een einddatum waarop de gaskraan definitief dichtgaat. Zij zien in de nieuwe omgevingswet, het regeerakkoord en het voorzorgsprincipe voldoende mogelijkheden. Vorige week maakte het ministerie van Economische Zaken dat er dit jaar meer gas uit Groningen nodig is dan verwacht. Ook wordt er volgens hen lichtzinnig omgegaan met de veiligheid van de Groningers. Dat komt onder meer doordat Duitsland extra gas nodig heeft om in zijn energiebehoefte te voorzien. "Wij willen dan ook benadrukken dat er gewaakt moet worden voor een verschil en daarmee een tweedeling tussen Groningen en Drenthe, als het gaat om regelingen voor schadeafhandeling, als gevolg van schade door gaswinning in het Groningerveld.

De Duitsers hebben Nederland gevraagd dat gas te leveren. Daarom besloot het kabinet in 2018 elk jaar minder gas op te pompen in Groningen en de gaskraan halverwege 2022 definitief dicht te draaien. Daar kan de provincie wat mee, maar dat doet ze niet. Waarom moet Nederland gas leveren aan Duitsland? Nederland heeft een langjarig contract met Duitsland dat in dit decennium afloopt. Volgens dat contract is Nederland verplicht gas voor Duitse huishoudens te leveren. De Groningse gemeenteraad overweegt naar de rechter te stappen om die beslissing te laten terugdraaien. Daar werkt Duitsland ook zelf aan, maar het lukt niet in het tempo waarop was gehoopt. "Kijk maar eens naar de regels die PS in de Provinciale Omgevings Verordening (POV) hebben gesteld: Zo'n teelt in een nationaal park en drinkwaterwingebied. Zo'n 5 miljoen huishoudens in Noord- en West-Duitsland zijn aangesloten op Gronings gas, net als vrijwel alle Nederlandse huishoudens. Eerder op de avond riepen de Provinciale Staten van Groningen het kabinet op om het besluit om meer gas omhoog te pompen uit het Groningenveld terug te draaien. Hij wil "vooral in rust het gesprek met bewoners en bestuurders aan kunnen gaan en zich een goed beeld kunnen vormen van de bevingsproblematiek", aldus de woordvoerder van de bewindsman.

Ook in de gemeenteraad van Groningen was een spoeddebat over de gaskwestie. Net als de leden van de Provinciale Staten pleitten de gemeenteraadsleden er daarin voor het stoppen met de gaswinning wettelijk vast te leggen. Een motie die Gedeputeerde Staten oproept daarop aan te dringen in Den Haag, kon op brede steun rekenen. Ook met het Ruimtelijke Ordening-instrument in de hand kan de provincie volgens Hanskamp het nodige doen. Verder wil de raad dat het Groningse gemeentebestuur bezwaar maakt tegen de"onacceptabele" gasplannen van het kabinet. Burgemeester Schuiling van Groningen sprak na afloop van de vergadering van een belangrijk signaal aan Den Haag. Die gaswinning leidde vanaf 1991 tot bodemverzakkingen en aardbevingen."Onze gemeenteraad, de Provinciale Staten en veel andere gemeenteraden zeggen allemaal unaniem: nu is het echt afgelopen. Ga dat maar eens als provincie uitzoeken is zijn tip.

Het is onacceptabel dat er meer gas uit de grond wordt getrokken dan was afgesproken. Opening van stikstoffabriek loopt vertraging op Het demissionaire kabinet besloot om twee redenen de Groningse gaskraan opnieuw wat verder open te draaien. De Groningers zijn het echt zat." De komende dagen staan ook in andere Groningse gemeenten spoeddebatten gepland over het gas. Deze fabriek is nodig om gas uit het buitenland om te vormen tot gas dat Nederlandse huishoudens kunnen gebruiken: zogeheten laagcalorisch gas. Brink en z'n adviseurs hebben het uitgezocht: "Het geeft ons geen mogelijkheden om generieke maatregelen voor alle telers te treffen. Stikstoffabriek al verwacht dat er dit jaar meer Gronings gas nodig zou zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Dat heeft te maken met de bouw van een stikstoffabriek in de provincie, die buitenlands gas moet omzetten in gas dat geschikt is voor gebruik in Nederlandse huishoudens. Daarnaast neemt de vraag naar gas vanuit Duitsland fors toe, meldde het ministerie van Economische Zaken vorige week in een verklaring.

Die fabriek zou in april klaar zijn, maar de bouw heeft vertraging opgelopen. Het is geen onwil. Voormalig minister Blok van Economische Zaken en Klimaat noemde de vertraging van de stikstofinstallatie en de hogere gasvraag uit Duitsland vorige week teleurstellend. Dat komt doordat energiebesparende maatregelen in Duitsland minder effectief blijken dan verwacht. In een brief aan de Tweede Kamer schreef hij te begrijpen dat de extra gaswinning voor veel Groningers een tegenvaller is. Blok heeft zijn Duitse collega eind vorige maand met klem gevraagd alle mogelijke maatregelen te nemen in de hoop dat het extra gas niet nodig is. Als er geen onverwacht strenge winters meer komen, kan de gaskraan halverwege dit jaar dicht, zei het ministerie vorige week. Bij geen politieke doorbraak gaat Meten=Weten wel het juridische traject in om spuitvrije zones af te dwingen, zo kondigde Nijland aan. Subsidieregeling Het nieuwe kabinet neemt voor 1 april een definitief besluit over de kwestie.

De gaswinning in Groningen valt binnen de portefeuille van staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken. Hij zei eerder dat onderzocht wordt wat er mogelijk is om te voorkomen dat dit jaar extra gas moet worden opgepompt uit de Groningse bodem. Dat doet overigens niks af aan de zorgen van inwoners van de teeltgebieden. De nieuwe staatssecretaris gaat volgende week twee dagen in gesprek met bewoners, bestuurders en instanties in het getroffen aardbevingsgebied in Groningen. Dat bezoek zal onder meer in het teken staan van de subsidieregeling voor gedupeerde Groningers, bedoeld voor het verbeteren van hun woning. Begin deze week stonden tienduizenden Groningers online in de wachtrij om die subsidie van 10. De burgeronderzoekers hebben 87 monsters genomen uit (moes-)tuinen, natuurgebieden, akkerranden, volggewas, oppervlaktewater, compostbulten, vegetatie, bodem, mest, lucht en mensenhaar.

000 euro aan te vragen. Honderden anderen stonden in de rij bij gemeentehuizen. De subsidiepot was binnen een dag leeg. De manier van onderzoeken van Meten=Weten is volgens KAVB voorman Bond fout. In het spoeddebat van de Provinciale Staten bood commissaris van de koning René Paas namens het provinciebestuur zijn excuses aan voor de gang van zaken. Bekijk ook .