Partijen lijnrecht tegenover elkaar in provinciaal bollendebat

13-1-2022 00:53:00

Partijen lijnrecht tegenover elkaar in provinciaal bollendebat

Gewasbeschermingsmiddelen, Landbouwgif

Partijen lijnrecht tegenover elkaar in provinciaal bollendebat

D66, PvdA, PvdD en SP in Provinciale Staten blijven hameren op het aan banden leggen van bollen- en lelieteelt via Ruimtelijke Ordening. Dat is volgens de partijen bij uitstek het provinciale instrument. Volgens Gedeputeerde Staten (GS) is dat echter onmogelijk.

Belangrijkste punt in de discussie vandaag was: is het nou mogelijk om via Ruimtelijke Ordening en de Provinciale Omgevings Visie bijvoorbeeld overal spuitvrijze zones af te dwingen of in bepaalde gebieden geen bollen en lelieteelt toe te staan?"Heel Drenthe maar verklaren tot drinkwatergebied dan?", grapte PvdA'er Michel Berends.

"Nee, het kan niet", zeggen Commissaris van de Koning (CdK) Jetta Klijnsma en gedeputeerden Henk Brink en Henk Jumelet. Het is niet mogelijk om via Ruimtelijke Ordening meer grip te krijgen op de bollen- en lelieteelt. Brink en z'n adviseurs hebben het uitgezocht: "Het geeft ons geen mogelijkheden om generieke maatregelen voor alle telers te treffen. Misschien in specifieke gebieden lokaal wel. Maar ook dat moet je juridisch heel goed onderbouwen. Het is geen onwil. Onze juridische experts zeggen: niet juridisch houdbaar, ook onder de nieuwe omgevingswet.

Lees verder:
RTV Drenthe »

'Daley de Kameel' doet het prima in z'n race tegen 31 concurrenten

Tijdens het twaalfdaagse kamelenfestival in Qatar komen honderden kamelen aan de start in tientallen races. Allemaal live uitgezonden op tv. Lees verder >>

Inmiddels is duidelijk dat het rapport van MW weer zwaar overtrokken is En weer praat men over gif evenals de verslaglegging can de journalist. Tenenkrommend hoe er gepolariseerd word en hoe weinig concrete kennis er is. Hoe kunnen we dit veranderen HenkBrinkDr? Voorlichting blijkt de juiste personen niet te bereiken.

NAVO-topman: gesprek met Russen was moeizaam, maar nuttigVolgens Jens Stoltenberg hebben beide partijen afgesproken om vaker te overleggen, maar willen de Russen hiervoor nog geen data vastleggen. Nou wie heeft uit eindelijk de grootste ballen ? Oftewel binnenkort vallen ze Oekraïne binnen… Gewoon fles Vodka mee nemen om het spreekwoordelijke ijs te breken.