Middelbare School, Onderwijs, Brugklas

Middelbare School, Onderwijs

Onderwijsraad: op alle middelbare scholen drie jaar 'brede' brugklas

Onderwijsraad: op alle middelbare scholen drie jaar 'brede' brugklas

15-4-2021 16:01:00

Onderwijs raad: op alle middelbare scholen drie jaar 'brede' brugklas

De raad stelt een ingrijpende stelselwijziging voor, vergelijkbaar met de Mammoetwet van 1963.

nieuw advies. De raad ziet dat kinderen nu te vroeg worden ingedeeld in een schooltype, en dat leidt tot ongelijke kansen.In een brede brugklas zouden leerlingen meer tijd hebben om zich te ontwikkelen, en kan beter worden gezegd welk soort onderwijs ze het best daarna kunnen volgen."Dat geldt voor zowel de meer begaafde, vroegrijpe en snel lerende kinderen, als de minder vlot of goed lerende jongeren en de laatbloeiers", stelt de raad.

Overgrote deel Nederlanders wil dat politiek minder met zichzelf bezig is Merkel dankt Nederland voor verzoening met Duitsland na WO II Wat wil jij weten over de Nederlandse plannen voor een vaccinatiepaspoort?

Ook vindt de Onderwijsraad dat er zowel op basisscholen als middelbare scholen beter gedifferentieerd moet worden. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn voor kinderen om onderwijs te kunnen volgen op verschillende niveaus, in wisselende groepen met extra begeleiding. De raad merkt dat vooral 'cognitief sterke' leerlingen nu te weinig uitdaging krijgen.

ImpactOver ongelijkheid in het onderwijs bestaan al langer zorgen, die door de coronacrisis nog eens versterkt worden."De pandemie vergroot de bestaande verschillen. Leerlingen en studenten die al kwetsbaar waren, hebben het door deze crisis extra moeilijk." headtopics.com

De voorgestelde stelstelwijziging zou betekenen dat het huidige schooladvies en de eindtoets in groep 8 komen vervallen. De raad is zich bewust van de impact van het uitvoeren van dit advies."Het vraagt veel van leraren en schoolleiders om onderwijs te bieden op verschillende niveaus, in wisselende groepen."

Lees verder: NOS »

DPG Media Privacy Gate

Wat een ellende. In groep 7 verveel je je al en dat moet dan nog jaren door. Die tweede brugklas was al waardeloos. Er is nu eenmaal verschil in niveau. Ik ken tientallen schilders, bouwvakkers en electriciens die later minstens zo goed terecht zijn gekomen hoor. Men vindt ongelijke kansen erger dan onbenutte kansen.

Gelijkheid is een farce. Er zijn nu eenmaal verschillen in stand, afkomst, familie en ook intelligentie. Dat u dom bent maakt u niet een slecht mens, maar u hoort geen plaats te nemen naast slimmere leerlingen. Daarvoor zijn er nu eenmaal verschillen! De geschiedenis herhaalt zich altijd. Dus een soort van groep 9, 10 en 11, maar dan op de middelbare school met meer huiswerk?

Middenschool is een onuitroeibaar idee. Maar het is meer ideologie dan wetenschap. Volgens mij is het gewoon een slecht plan. YES Dat lijkt me een onzalig plan. Kinderen die een theoretische en een praktische leerweg volgen kun je niet snel genoeg van elkaar scheiden. Je remt hiermee de betere leerlingen af. Op de lagere school leer je behalve lezen, schrijven en rekenen nagenoeg niets.