Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek

Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek

28-1-2022 07:01:00

Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoek

Volgens de wet hebben overheden maximaal 56 dagen de tijd om aan een WOB-verzoek te voldoen. In 80 procent van de gevallen halen ministeries de termijn niet.

Overheden zijn verplicht om verzoeken tot openbaarmaking van documenten via de Wet openbaarheid van bestuur in maximaal 56 dagen te behandelen. Bij 80 procent van de WOB-verzoeken overschrijden ministeries de wettelijke termijn.Volgens de inventarisatie zijn de ministeries van Justitie en Veiligheid (188 dagen), Financiën (191 dagen) en Infrastructuur en Waterstaat (206 dagen) het traagst. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageert met een gemiddelde tijd van 74 dagen het snelst. De wet schrijft voor dat overheden 28 dagen hebben om aan een WOB-verzoek te voldoen en daarna nog eens 28 dagen uitstel kunnen krijgen. Bij elkaar mag het dus maximaal 56 dagen duren.

Lees verder: NOS »

DPG Media Privacy Gate

Lees verder >>

Kijk naar Hugo de J. Die heel bewust en maar al te graag de dwangsommen incasseerde, om maar niet met, voor hem, onprettige feiten en informatie naar buiten hoefde te komen. Het zou een idee zijn om gevangenisstraffen, aan het te lang niet aan de WOB voldoen, te koppelen. Gelezen MinPres en hugodejonge Informatie achterhouden is het volk ook voorliegen! Rutte hugodejonge Het kabinet RutteMoetWeg

LynnWoodrowEA Zwartlakken van teksten die het daglicht niet kunnen verdragen is blijkbaar een arbeidsintensieve klus. Ministeries hebben speciale afdelingen die alleen maar WOB verzoeken behandelen, soms de meest onzinnige vragen. Tijd om 50 euro per verzoek te vragen, dan halveert het aantal verzoeken en krijgt iedereen op tijd antwoord. Nu betaalt iedereen mee aan deze administratieve molen.

ambtenaren doen sowieso overal drie keer zo lang over. Moeder de vrouw is daar overigens wel weer blij mee. Dat dan weer wel. Ondertussen op de Amerikaanse televisie Rutte talk of the day wat een leugenaar hij is en dat hij het Nederlandse volk onder Martial Law houdt! Klaus Schwab heeft Rutte in zijn macht aldus de beroemde tv host Alex Jones! Hoedan?

En waarom horen we niets van de € 5.2 miljard NOS….hebben jullie al onderzoek gedaan naar de verduisteringen van Hugo de Jonge🤔 Misschien eens nadenken over prestatieloon. Verrassend..oh nee. ..’nieuw leiderschap’ nieuw ELAN D66 KajsaOllongren SigridKaag ..tja….zegt alles he.. Elitair NL, wil gewoon geen antwoord geven

Verleng dan de termijn naar een meer realistisch tijdsvak.

Hebben ze meer tijd om de waarheid te verdoezelen Kabinetten Rutte: functie elders. Tijd dat een rechter daar een limiet aan stelt. Doen jullie toch ook Over sommige nieuwswaardige items doen jullie er ook 3 keer langer over voordat jullie er over berichten. Soms berichten jullie er helemaal niet over, zoals bijv. dit bericht 👇

Kan allemaal hè, in dit 'liberale' en 'vrije' land. In werkelijkheid een toenemende mate een dictatuur dus. Wanneer bestuur in de basis transparant is dan zijn er vanzelf minder WOB-verzoeken, neemt de druk af en kan er sneller worden gereageerd. Soms kan iets zo simpel zijn. Een goede basis is het halve werk!

Ministeries doen gemiddeld drie keer langer over het beantwoorden van een WOB-verzoek dan is toegestaan. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI). Overheden zijn verplicht om verzoeken tot openbaarmaking van documenten via de Wet openbaarheid van bestuur in maximaal 56 dagen te behandelen. Bij 80 procent van de WOB-verzoeken overschrijden ministeries de wettelijke termijn. Volgens de inventarisatie zijn de ministeries van Justitie en Veiligheid (188 dagen), Financiën (191 dagen) en Infrastructuur en Waterstaat (206 dagen) het traagst. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageert met een gemiddelde tijd van 74 dagen het snelst. De wet schrijft voor dat overheden 28 dagen hebben om aan een WOB-verzoek te voldoen en daarna nog eens 28 dagen uitstel kunnen krijgen. Bij elkaar mag het dus maximaal 56 dagen duren. De Rijksoverheid meldt dat het onmogelijk is om altijd binnen de termijn te antwoorden. Toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, verantwoordelijk voor de WOB, zei afgelopen november in antwoord op Kamervragen:"De tijdige en adequate uitvoering van informatieverzoeken staat al geruime tijd onder druk, maar deze problematiek is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt en meer zichtbaar geworden." Beslistermijn wordt korter op de vingers getikt voor een niet-rechtmatige omgang met WOB-verzoeken. Er werd een alternatieve werkwijze bedacht waarbij documenten gefaseerd werden vrijgegeven. Dat was nodig omdat journalisten een te grote hoeveelheid documenten opvroegen, vond het ministerie. Open State Foundation en IMI stellen dat het aantal veelomvattende WOB-verzoeken maar een klein deel uitmaakt van alle verzoeken:"Het merendeel van de WOB-verzoeken is namelijk relatief klein en wordt afgedaan door maximaal 50 pagina's te verstrekken. Slechts 14 procent van de WOB-verzoeken is te karakteriseren als 'omvangrijk', waarbij meer dan 250 pagina's worden verstrekt." Op 1 mei treedt de opvolger van de WOB in werking. In de Wet Open Overheid (WOO) is de reactietermijn maximaal 42 dagen. Het kan overigens nog veel sneller: in Noorwegen bedraagt de maximale termijn drie dagen. Bekijk ook