Lonen stijgen, maar het leven wordt ook duurder

Lonen stijgen, maar het leven wordt ook duurder:

21-9-2021 16:18:00

Lonen stijgen, maar het leven wordt ook duurder:

De koopkracht stijgt het komende jaar gemiddeld met 0,1 procent, volgens de ramingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat betekent dus dat we met ons inkomen 0,1 procent meer kunnen kopen in de winkel. Door het sterke economisch herstel gaan onze lonen omhoog, maar omdat tegelijkertijd de prijzen ook stijgen blijft de koopkracht onderaan de streep ongeveer gelijk.

DNB) op een economische groei van 3 procent in het komende jaar. De verwachting is dat we die ook in onze portefeuille gaan voelen.En dat doen we ook. De cao-lonen zullen in 2022 met 2,2 procent stijgen, maar tegelijkertijd wordt het leven 1,8 procent duurder. Doordat we sinds het einde van de lockdowns plots veel meer geld zijn gaan uitgeven, stijgt de inflatie fors. Dat leidt ertoe dat de reële loonstijging uitkomt op 0,4 procent en dat de gemiddelde koopkracht er met 0,1 procent op vooruitgaat.

Onmacht op IC's: 'Ze hadden hier niet gelegen als ze waren geprikt' NU.nl zoekt een fulltime factchecker Biden zegt dat VS Taiwan zal verdedigen bij een aanval van China

Externe factoren zijn onzekerDesalniettemin moeten we niet te veel rekening houden met die gemiddelden. Ieders situatie is namelijk anders en het hangt ook heel erg af van externe factoren. Wie bijvoorbeeld zijn werk verliest en terugvalt op een uitkering, heeft ook meteen veel minder te besteden. Wie de loterij wint daarentegen, heeft plots veel meer te besteden.

Bovendien gaan de experts van het ministerie in deze berekeningen uit van de cao-lonen. Het is ook goed mogelijk dat iemand los van zijn cao een beter salaris krijgt, doordat hij een nieuwe functie of een nieuwe baan heeft. En nu de werkloosheid zo laag is, moeten werkgevers allerlei manieren vinden om personeel aan te trekken, wat naar verwachting tot een nog hogere loonstijging zal leiden. headtopics.com

Compenserende maatregelen voor specifieke groepenTen slotte heeft ook beleid een grote invloed op onze koopkracht. Zo wordt onder meer het tarief in de eerste belastingschijf verhoogd, gaan er een aantal heffingskortingen omlaag en wordt de kinderbijslag niet geïndexeerd.

Dat raakt een aantal specifieke groepen. Het demissionaire kabinet neemt ook wel compenserende maatregelen, maar die verlichten de koopkrachtdaling alleen maar in plaats van dat ze die helemaal tenietdoet. Die maatregelen zouden in totaal zo'n 220 miljoen euro kosten.

De groep die er volgens de gemiddelden het meest op vooruit gaat, zijn uitkeringsgerechtigden: met 0,2 procent. Alleenverdieners gaan er als enigen 0,1 procent op achteruit. Als we specifieker kijken, winnen alleenstaande ouders met een minimumloon het meest (0,5 procent) en gaan alleenstaande ouders met een modaal inkomen er het meest op achteruit (0,8 procent).

Lees verder: NU.nl »

Je krijgt er wat bij, en pakken dubbel weer af op andere dingen 🤣🤣🤣🤡 Als lonen stijgen wordt t leven automatisch duurder. Ze moeten worden betaald die lonen en dat wordt doorberekend. Zoals elk jaar weer bullshit, de burgers worden gezien als hoeren. Je wordt genaaid waar je bij staat. WERKEN LOONT NIET.. echt niet,je houd minder over als een nietsnut met zijn subsidie's en een uitkering , ook nog een beter huis krijgt.

Stijging van koopkracht betekent ook meer afval dus de reiniging wordt ook duurder. Stijgen Rot op joh..ja de bloeddruk van woede die stijgt Tja daar is een direct verband tussen.... Loonkosten stijgen dus producten en diensten ook .. Kortom we gaan er niet op vooruit. Kortom; je bent een slaaf van het systeem

Sommigen hebben moeite om personeel aan te trekken . Op mijn werk was er altijd ruim voldoende te verkrijgen , zowel buitenlanders al NLers maar wel op 1/2 jaar of flex contract . Nu is er al een tijdje weinig mensen te krijgen , en nu moeten ze al stoppen met avonddiensten . Ja voor de gewone man/vrouw. Voor de absolute WEF elite zijn het gouden tijden.

allemaal fakenews en mooi weer praat. Inleveren die hap !!! Altijd hetzelfde 👎👎👎😪😡 Onderaan de streep heb je nog tekort 👎👎👎👎😪😪😪 Het gaat goed in Nederland. Tenminste als je tot de club behoort die minimaal vier maal modaal “verdiend”. Dus kortom we schieten er wederom NIETS mee op Dus worden we gewoon voor de gek gehouden....

Men noemt dat ook wel: Lood om oud ijzer. Aow en pensioenen blijven al jaren achter. Steeds meer ouderen in de knel. Een vergeten groep. aow Dus 11 euro erbij per maand en 400 euro per maand eraf. Voor veel is het al onbetaalbaar. Het schiet niet op om 100euro meer loon te krijgen. Als je aan de andere kant 200 meer moet betalen..