Inspecties zien problemen jeugdgevangenissen verergeren

Inspecties zien problemen jeugdgevangenissen verergeren

28-10-2021 16:53:00

Inspecties zien problemen jeugdgevangenissen verergeren

De kwaliteit van justitiële inrichtingen voor jongeren is sinds deze zomer verder verslechterd, concluderen toezichthoudende inspecties na onderzoek. Dat komt vooral door een gebrek aan personeel. Den Hey-Acker in Breda is de enige jeugdgevangenis in onze provincie.

ANPVerschillende van deze jeugdgevangenissen hebben hun activiteitenprogramma's, die jongeren moeten helpen bij hun terugkeer in de maatschappij, onlangs ingekort."Maar jongeren moeten nu soms een groot deel van de dag op hun kamer blijven en daar ook eten zodat andere groepsgenoten bijvoorbeeld op begeleid verlof kunnen", meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Rutte hoopt voor Kerst op kabinet met 'meer elan' Vrijwel zeker meerdere besmettingen in Nederland met nieuwe virusvariant uit zuidelijk Afrika Waarom zou je een boosterprik nemen als je niet oud of kwetsbaar bent?

WachtlijstenOok zijn er wachtlijsten om jongeren op de juiste afdeling te plaatsen en voor therapieën waardoor behandeling niet snel mogelijk is."Daarbij is het trainingsaanbod voor het personeel versoberd en is er te weinig vast en vakbekwaam personeel", aldus de inspectie.

De instanties waarschuwden al eerder voor het personeelstekort bij de inrichtingen en het tekort aan plaatsen voor jongeren.Extra maatregelenMinister Sander Dekker heeft inmiddels extra maatregelen aan gekondigd, zodat jeugdgevangenissen 'Op korte termijn weer aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen', zo is te lezen op de website van Dienst Justitiële Inrichtingen. headtopics.com

Op korte termijn komen er extra plekken en personeel, onder meer uit andere diensten en uitzendkrachten met ervaring hebben op het terrein jeugdigen. Er is al een wervingscampagne gestart voor nieuwe medewerkers. De verwachting is dat de nieuwe medewerkers begin 2022 aan de slag kunnen.

In Holsterveen is een tijdelijke jeugdgevangenis geopend die de druk op andere jeugdgevangenissen moet verminderen. Lees verder: Omroep Brabant »