Waddenzee, Overbevissing, Noordzee, Garnalenvissers

Waddenzee, Overbevissing

Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets

Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets

15.2.2020

Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee , overheid deed niets

Gezamenlijk hebben de Nederlandse vissers veel te veel gevist in de Nederlandse wateren. Controles van de NVWA zijn er nauwelijks en controles door de sector zelf stellen niets voor.

Stuur een email naar Thomas Spekschoor Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en de Noordzeekustzone mochten ze maximaal 130.000 uur vissen, het werd zowel in 2017 als 2018 meer dan 200.000 uur. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS. Toch volgden geen sancties. Volgens vrijwel alle betrokkenen schiet de controle op de afspraken met garnalenvissers tekort. Bij toezichthouder NVWA werken veel te weinig mensen om goed te kunnen controleren. Er is gezocht naar oplossingen. Vissers moesten elkaar gaan controleren met technische hulpmiddelen, maar dat komt niet van de grond. "De vissers beloofden de impact van hun visserij in deze natuurgebieden te halveren", zegt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging."Maar als er zoveel gevist wordt, is er geen halvering, maar juist een verdubbeling van de impact." Waarschuwen, boetes, afsluiten Minister Schouten van Landbouw en Voedselveiligheid erkent dat er veel te veel is gevist. Ze zegt in een reactie dat het ministerie daar te laat achter kwam en nu geen boetes meer kan uitdelen. Ze wil de overtredingen vanaf dit jaar wel aanpakken met eerst waarschuwingen en dan boetes."Als dan nog niet wordt geluisterd, kunnen we ook gebieden voor de visserij afsluiten." Dat zou de garnalenvissers veel geld kosten. Volgens directeur Pim Visser van Visned had het aantal visuren nooit in de vergunning terecht moeten komen."Wij hebben dat nooit aangevraagd. Dat is er last minute in gekomen. En er is toen gezegd: het komt wel goed. Maar nu zitten we met de gebakken peren." Verantwoording De NOS kreeg de afgelopen maanden uit verschillende bronnen stukken over de garnalenvisserij. Het gaat onder andere om een intern auditrapport van de NVWA, een rapport van een externe adviseur ingehuurd door het ministerie van LNV, de vergunning voor de Nederlandse garnalenvisserij, een wetenschappelijk rapport van de Universiteit Wageningen en alle stukken en notulen rond de vergaderingen die natuurbeschermers, vissers en de overheid met elkaar hadden in 2019. De Waddenzee en de kustzone van de Noordzee zijn Europees beschermd, maar de natuur gaat al jaren achteruit. In 2011 en 2014 werden akkoorden gesloten tussen de overheid, milieu-organisaties en vissers. Die moesten de basis zijn voor"een bestendige toekomst van natuur en visserij in de Natura 2000-gebieden". Nu blijken de akkoorden papieren tijgers. Gevolgen voor natuur Lopend over het wad laat Van der Heij van de Waddenvereniging zien wat volgens hem de gevolgen zijn. Hij stopt op een stuk waar allemaal kleine wormpjes naar boven komen."Dit zijn kokerwormpjes. Die kunnen een rif vormen en dan komt de bodem hier helemaal omhoog. Andere dieren schuilen daar, leggen daar eitjes. Maar als je daar met een garnalennet overheen gaat, kunnen die riffen zich niet goed ontwikkelen." Dat bestrijdt vissersvoorman Pim Visser."Het effect van een storm als Ciara is veel groter dan het effect van die lichte garnalennetten. Wij proberen in Nederland alles in cijfers en procedures te vatten, maar de natuur gaat z'n eigen gang." Verslaggever Thomas Spekschoor ging zelf kijken op het wad: 'Waar op garnalen wordt gevist, kan een beginnende mosselbank niet groeien' Het is een eeuwige discussie tussen vissers en natuurbeschermers of garnalenvisserij schade aanbrengt. De wetenschap kan nauwelijks uitsluitsel geven. Wetenschappers verwachten wel dat er natuurschade is, maar hoeveel is onduidelijk. Ze proberen al jaren een niet-bevist stuk zee te vergelijken met een stuk dat wel wordt bevist. Dat lukt niet. Onderzoekers van de Wageningen University klagen dat er nog steeds wordt gevist in gebieden die officieel voor de visserij zijn gesloten. Dat maakt goed onderzoek onmogelijk. Apparatuur werkt niet Toezichthouder NVWA staat vrijwel machteloos tegenover de garnalenvissers. Er werken maar drie mensen die de ruim 200 schepen moeten controleren. In een intern rapport stellen ze dat ze veel te veel werk hebben, dat de samenwerking met de vissers stroef verloopt en dat technische hulpmiddelen niet werken. Om de NVWA te ontzien, beloofden vissers om zichzelf te controleren. Hun belangenorganisaties zouden de scheidsrechter moeten zijn. Alle betrokken partijen geven in de documenten die de NOS heeft ingezien toe dat die controles zijn mislukt. Falende technische hulpmiddelen zijn de belangrijkste oorzaak. Alle vissers hebben een zogenoemde blackbox . Die moet bijhouden waar, wanneer en hoe lang vissers vissen, zodat er boetes kunnen uitgedeeld bij overtredingen. De 275.000 euro subsidie die ervoor werd uitgetrokken, lijkt weggegooid geld. Door productiefouten werken de blackboxen al vijf jaar niet goed. Daarnaast blijkt uit de stukken dat belangenorganisaties liever geen boetes uitdelen."De organisatie is er primair voor het belang van haar leden, en het beboeten van eigen leden ten behoeve van een groter algemeen belang staat daar (gevoelsmatig) haaks op." Geen 1500 uur maar bijna 29.000 De NVWA heeft nauwelijks een alternatief voor de zelfcontroles en de blackbox. Controleren met vliegtuigjes of schepen is veel duurder en arbeidsintensiever en de pakkans is veel kleiner. Gevolg: vissers kunnen vrijwel ongecontroleerd doen wat ze willen. Zo vissen ze dus de afgelopen jaren in alle Nederlandse zeedelen keer op keer veel meer uren dan hun gezamenlijke vergunning toestaat. Vooral het deel van de Noordzee bij Zeeland, de zogenaamde Voordelta, wordt zwaar overbevist. Er is een vergunning voor zo'n 1500 uur. In werkelijkheid werd er in 2017 28.918 uur gevist, bijna 20 keer meer. “ Je moet gewoon je afspraken nakomen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ook in de Waddenzee werden in 2017 en 2018 duizenden uren meer gevist dan toegestaan."Het is illegale visserij die zorgt voor natuurschade", zegt Van der Heij van de Waddenvereniging."Bijzonder dat dat zonder consequenties is. Ik vind het lastig om te wijzen naar visser A of B. Er moet gewoon beter worden gehandhaafd." Dat vindt minister Schouten ook, maar ze legt de eerste verantwoordelijkheid juist bij de vissers."Als je te hard rijdt, kun je zeggen: de overheid moet maar handhaven, maar dat is natuurlijk onzin. Je moet gewoon je afspraken nakomen." In september meldde de NOS dat veel kustvissers frauderen met hun motorvermogen. Toen noemde minister Schouten de installatie van blackboxen als oplossing. Nu blijkt dus dat die helemaal niet goed functioneren. Betrokkenen gaan er bovendien van uit dat de meeste blackboxen ook op lange termijn niet in staat zijn het motorvermogen betrouwbaar te meten. Het visurenprobleem is volgens Schouten ook zonder blackbox aan te pakken."Ik heb de Universiteit van Wageningen gevraagd om de uren bij te houden, zodat ik de vissers kan waarschuwen als ze er over heen dreigen te gaan. De natuur in de zee is heel waardevol, die moeten we beschermen. Natuurlijk moet dat in evenwicht met alle belangen die daar zijn, maar als je afspraken maakt, dan moeten we ons daaraan houden." Bekijk ook Lees verder: NOS

Ter relativering (zouden goede journalisten zelf moeten doen, toch?) Laat de hard werkende vissers ook maar eens lekker wat verdienen 👍 'Vissers moesten elkaar gaan controleren met technische hulpmiddelen,' Elkaar controleren? OMG, welke idioot heeft dat bedacht? minlnv carolaschouten Altijd hetzelfde liedje: zonder controle trekken boeren en vissers zich nergens iets van aan. Ze worden er nog voor beloond ook. In NL bestaat toezicht alleen op papier, bedacht door naïeve politici en ambtenaren, die vervolgens liever de andere kant opkijken. _NVWA minlnv

JoelVoordewind De NVWA heeft NIET genoeg inspecteurs/mensen! Toezegging van Kaag, D66, is NIKS waard. (cont) Tevens word er met netten gevist waar weinig bijvangst inzit en de verwerking aanboord is zo ingericht dat alles wat geen garnaal is of te klein weer overboord gaat. Stormen, windrichting eb en vloed bepalen het wad, dat is de natuur, geen vat op te krijgen.

Ooit hadden de garnalenvissers zichzelf vangstbeperkingen opgelegd, dus minder vangen en een redelijke prijs. Maar dit mocht niet van deze regering en de vissers kregen een enorme boete. De garnalenvisserij was toen al duurzaam bezig en zeer vooruitstrevend. Boeren, slachthuizen, vissers, tuinders. Allemaal graaiende oplichters. Een pot stinkende urine. 😠😫🤮

Waarom maken we ons niet sterker om het behoud vd Noordzee! Met afgrijzen zie ik aan dat onze Noordzee wordt volgeplant met lelijke windmolens die voor een verstoring vh zeeleven zorgt! We zijn in NL (en de wereld) veel te overbevolkt! De Waddenvereniging heeft weer geld nodig waarschijnlijk en dan moet je je weer even laten horen natuurlijk! En dan nog dit: Op een zandplaat waar je wormpjes kunt bestuderen, staat voor de meeste kotters met hoogwater te weinig water om te kunnen varen, laat staan te vissen!

Ach ja ....we rommelen maar wat aan. Er wordt toch niet gehandhaafd. Het lijkt wel een repeterende grammofoonplaat voor de verhouding ondernemers/overheid. De NVWA kan gewoon 'in de prullenbak', de overheid verstrekt te weinig middelen voor handhaving. Vaarwel natuur!

Vijftien kinderen komen om bij brand in weeshuis HaïtiVeel slachtoffers konden niet gered worden, doordat de hulpdiensten te laat en zonder de juiste uitrusting arriveerden. Verschrikkelijk Afschuwelijk Verschrikkelijk voor de ouders......oh, wacht! WeesgeenWees

Geen CDA minister meer op dit ministerie... Het is een eeuwige discussie tussen vissers en natuurbeschermers. In de huidige 'klimaathysterie' zien de natuurbeschermers hun kans schoon. De visser zijn bij voorbaat als de 'gebeten hond'. Ach ja ....we rommelen maar wat aan. Er wordt toch niet gehandhaafd. Het lijkt wel een repeterende grammofoonplaat voor de verhouding ondernemers/overheid. De NVWA kan gewoon 'in de prullenbak', de overheid verstrekt te weinig middelen verstrekt voor handhaving. Vaarwel natuur!

Of zouden die honderdduizenden mesheften die nu op het strand van de Waddeneilanden aanspoelen ook losgewoeld zijn door garnalenvissers. Denk echter van niet. waarom zijn mosselvissers zo huiverig voor zulke stormen, omdat hun handel dan bij de buurman op het perceel ligt. Of doen de garnalenvissers dat ook. Pure onzin en nergens op gebaseerd wat hier beweert word over bodemberoering.

Overheid deed OOK HIER niets... was alles maar zo gemakkelijk als snelheidsovertredingen, aanmaningen, etc....🥵 Als ze niet geloven dat een storm als afgelopen weekend meer doet met de hele zeebodem op het Wad en zone kustverkeer, moeten ze eens een keer gaan duiken met 2 meter hoge golven en zien en ervaren wat er dan al op de bodem gebeurd.

Opvallend dat iedereen in Den Haag Carola Schouten een 'topvrouw' vindt, maar dat ze meer en meer als een 'tobvrouw' overkomt. regelsinstellenisnaleven Opnieuw het bekende neoliberale zoek-het-maar-zelf-uit VVD-verhaal Liassez faire, laissez aller! Wéér zo'n Rutte-PUINHOOP er gaat geen dag voorbij of er komt zo'n Rutte-lijk uit de kast CU& CDA& D66 blijven pluche plakken&collaboreren Zij zijn MEdEverantwoordelijk!

Geef ze eens ongelijk !

Duitse Senaat stemt over maximumsnelheid op de AutobahnDe Duitse politiek praat vandaag over het instellen van een snelheidslimiet, maar veel animo voor een verlaging lijkt er niet te zijn. Het grote en machtige Deutschland stort onder de bezielende leiding van Frau Merkel langzaam in elkaar. goed idee dan ook maar 100. net als hier we zijn tenslotte buren Ze gaan hun grootste toeristische attractie toch niet wegstemmen lol

De overheid (carolaschouten MinPres) doen nooit wat. vvd/d66/chrustenunie liberaal beleid is wat je doet als je niets doet. Er is geen dier op aarde die zich meer en sneller voortplant dan een garnaal. Die overheid is veel te druk met de EU, buitenland, maar niet bezig met Nederland! En met eigen zakken vullen.

De kapitalistische overheid werkt voor bedrijven, niet voor mens en milieu. Wanneer dringt dat eindelijk eens door? Aan Schouten hebben we niets, veel te bang om maatregelen te nemen, keer op keer blijkt maar weer dat iedereen maar doet waar hij zin in heeft, waar is de controle en waar zijn de straffen

Deze overheid doet veel bla bla bla maar is een papieren tijger. Makkelijk geld in zamelen met verkeersboetes daar zijn ze beter in. Dat kun je toch niet meer serieus nemen. En als wij afval niet goed scheiden krijgen we direct op ons dak. Sorry maar het is lachwekkend. In opdracht van de neoliberale staat moet de staatszender nu vissers kapot schrijven.

Hoi ; wellicht ook vermelden dat de populatie garnalen is gegroeid doordat die veel beter gedijen in het warmer wordende water? De zee wordt dus bepaald niet ‘leeg’ gevist... De vissers begrijp ik wel, en ook weer niet. Het gaat om hun toekomst. Maar de overheid...geen woorden voor. Deze VVD kliek denkt alleen aan korte termijngeld. Natuur is al helemaal niet interessant..

Ook hier weer falend toezicht en vernietiging van de natuur. Stop dit laissez faire beleid.

Marker Wadden begint op te leven: steeds meer dieren gespotDe kunstmatige eilanden in het Markermeer, de Marker Wadden, beginnen op te leven. Verschillende vis- en vogelsoorten beginnen de aangelegde wadden te ontdekken, zo blijkt uit een vrijdag gepubliceerd tussenrapport van Natuurmonumenten. ‘Beginnen’? Dat kan niet....volgens onze klimaatfriekies wordt het alleen maar minder 🙈😂 Waar komen die vandaan het aantal was gehalveerd landelijk

Eindelijk goed nieuws. Hoppa gaan we weer , vissers bashen, doodziek wordt je hiervan. De vangsten waren vorig jaar heel goed. Niet vermelden dat de visserij op garnalen al maanden stil ligt vanwege grote voorraden. Nagenoeg de hele handel in handen van 1 handelaar die uitmaakt wat er gebeurt.

Belastingdienst stopt bij meer mensen voorlopige teruggaveDe Belastingdienst zegt te willen voorkomen dat mensen later veel geld moeten terugbetalen. géén gezeik iedereen rijk ! Voorlopige teruggave? Wat een luxe. In België wacht je gemiddeld 1,5 jaar op je eigen teveel betaalde belastingen. Maar als je het zelf stop wil zetten duurt het een jaar voor het is ingevoerd . En nu is het dus zomaar gepiept . Rare mensen daar bij die dienst .

Hulp voor Australiërs na bosbranden: 'We weten niet waar te beginnen'De bosbranden zijn geblust, maar daarmee zijn de problemen niet voorbij. Veel Australiërs zijn alles kwijt en moeten hun leven opnieuw opbouwen. altijd fijn, dat de staatzender zo begaan is, met wat er buiten nederland gebeurt(is). ZEMBLA kijken ze niet bij de staatzender. Volgende keer Parijse opstand Ik wou dat ik het vermogen had om ze te helpen 😢

Geparkeerde Volvo staat al een jaar weg te roesten, maar gemeente en politie kunnen niets doenDe buurt is er helemaal klaar mee. Al een jaar staat er op de Hagenkampweg Zuid in Eindhoven een oude Volvo geparkeerd. Niemand weet van wie de zandgele klassieker is, maar inmiddels groeien er plantjes op de motorkap en kofferbak. In de kofferbak zelf ligt zelfs duur gereedschap en staan flessen motorolie. Raar er is wel wegenbelasting en een verzekeringen voor deze wagen betaalt. Dus het kenteken staat op een naam Gereedschap zal wel geleend worden. Gewoon een parkeermeter neerzetten, is ie zo weg 😂'Zes vuilniszakken vol met kip in de kliko, elk uur opnieuw'

Optocht afgelast? Stuur ons een foto van jouw carnavalswagen en wij laten hem aan heel Brabant zien

20 minderjarige carnavalsvierders opgevangen in Brabantse ziekenhuizen met alcoholvergiftiging

NS biedt excuses aan voor voetballied over Joden in de trein

Gepeste Quaden als eregast het veld op met Australisch rugbyteam

Windparken lelijk? ’Onze voorouders vonden molens ook niets’

Leon zit in een rolstoel, Lisa is sekswerker. En ze spreken af en toe af

Schrijf commentaar

Thank you for your comment.
Please try again later.

Laatste Nieuws

Nieuws

15 februari 2020, zaterdag Nieuws

Vorig nieuws

Noodkreet werkgeversorganisaties: lerarentekort schadelijk voor economie

Volgend nieuws

Privacy settings
Chinees-Nederlandse Cindy (24) mishandeld na opmerking over coronalied Oostenrijk legt treinverkeer met Italië stil, mogelijk passagiers besmet Forumleider Baudet dreigt Buitenhof met kort geding Weer Joodse karikaturen bij carnavalsoptocht in Aalst, kritiek op 'haatfeest' Buitenhof weigert rectificatie: 'Baudet juist geparafraseerd' Baudet boos op Buitenhof Ajax verliest ook van Heracles en ziet voorsprong slinken tot drie punten Geen treinen van Italië naar Oostenrijk door coronavirus Dessers bezorgt Heracles de overwinning tegen Ajax Duizenden carnavalsvierders gedupeerd: uitverkocht Karnaval Festival in Moergestel afgelast Miranda woont in Italiaans coronagebied: 'Tsunami van paniek' Chinese president Xi geeft fouten toe in 'grootste gezondheidscrisis'
'Zes vuilniszakken vol met kip in de kliko, elk uur opnieuw' Optocht afgelast? Stuur ons een foto van jouw carnavalswagen en wij laten hem aan heel Brabant zien 20 minderjarige carnavalsvierders opgevangen in Brabantse ziekenhuizen met alcoholvergiftiging NS biedt excuses aan voor voetballied over Joden in de trein Gepeste Quaden als eregast het veld op met Australisch rugbyteam Windparken lelijk? ’Onze voorouders vonden molens ook niets’ Leon zit in een rolstoel, Lisa is sekswerker. En ze spreken af en toe af Start van de lente is één van de vroegste ooit: 35 dagen eerder Gepeste Quaden (9) vals beschuldigd 18-jarige oplichter te zijn Turkije bedolven onder dikke pakken sneeuw Wim Kieft haalt uit: ‘De Ajacieden waren net zo ergelijk als Getafe’ Opluchting in Helmond en Reusel: optochten gaan in aangepaste vorm door