Co2, Ccs, Tata Steel, Ijmuiden, Fijnstof

Co2, Ccs

FNV: versnel verduurzaming Tata Steel IJmuiden

FNV: versnel verduurzaming Tata Steel IJmuiden

14-5-2021 07:01:00

FNV: versnel verduurzaming Tata Steel IJmuiden

In plaats van CO2 opslaan onder de Noordzee, wil de vakbond dat plannen voor een schoner Tata Steel op de langere termijn naar voren gehaald worden.

redacteur EconomieVerduurzamingsplannen die Tata Steel IJmuiden voor de langere termijn heeft, moeten naar voren gehaald worden. Daarvoor pleit de vakbond FNV Metaal, waar ongeveer de helft van de medewerkers in IJmuiden bij is aangesloten. De Centrale Ondernemingsraad (COR) steunt het voorstel.

Vier grote steden willen nationale feestdag voor herdenking slavernij De Jonge waarschuwt voor deltavariant van coronavirus: 'Zal verder verspreiden' Topambtenaar VWS gaf telefonisch akkoord voor 100 miljoen aan Van Lienden

Het project kan volgens de bond betaald worden met subsidiegeld dat er mogelijk komt voor het afvangen en onder de Noordzee opslaan van CO2 (CCS). FNV-bestuurder Roel Berghuis wil die stap overslaan. De subsidie kan volgens hem beter direct worden ingezet voor verduurzaming van de installaties."We denken niet dat de overheid twee keer miljarden gaat uitgeven."

De oproep van de bond komt op een cruciaal moment in de ruim honderdjarige geschiedenis van de voormalige Koninklijke Hoogovens. De staalfabriek is qua zowel milieu- als klimaateisen niet toekomstbestendig.Voor de grote investeringen die nodig zijn om daar verandering in te brengen, wordt niet op de huidige eigenaar gerekend. Bekend is dat het Indiase Tata de fabriek in IJmuiden wil verkopen. headtopics.com

StroefDie verkoop verloopt stroef. Veelzeggend was de reden waarom de tot nog toe enige geïnteresseerde partij afhaakte."We kunnen Tata Steel IJmuiden niet in lijn brengen met onze duurzaamheidsdoelstellingen", zei de hoogste baas van het Zweedse SSAB daarover.

Bovendien is geld verdienen met staal vanwege de grote concurrentie al jarenlang moeilijk, al gaan de prijzen de laatste maanden omhoog. Tegelijkertijd ondermijnt de rap stijgende CO2-prijs het verdienmodel weer. Tata Steel IJmuiden is goed voor 7 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.

“CO2 afvangen en opslaan brengt de uitstoot terug, maar de overlast in de omgeving blijft.Roel Berghuis, bestuurder FNVTegen die achtergrond wil Tata Steel 40 procent minder CO2 uitstoten in 2030, met name door het in lege gasvelden onder de Noordzee te stoppen. In de jaren daarna wil het staalbedrijf overstappen op installaties waarin groene elektriciteit en waterstof de functie van kolen overnemen.

In 2050 moet de CO2-uitstoot dan netto nul zijn. Het ministerie van Economische Zaken steunt deze aanpak, bleek eind maart uit een Kamerbrief. Vier bedrijven inkrijgen ook al subsidie voor CCS, wat staat voorcarbon capture and storage.Maar volgens FNV-bestuurder Berghuis is eerst inzetten op CCS geen oplossing voor de acuutste bedreiging van Tata Steel."CO2 afvangen en opslaan brengt de uitstoot terug, maar de overlast in de omgeving blijft." headtopics.com

Cafés en clubs zijn dolblij met versoepelingen: 'Enorme boost, niet te omschrijven' Informateur Hamer: Formatie zit vast in politieke impasse Rutte: 'Nadruk ligt nu op wat er wel kan, dat hebben we samen gedaan'

Vaker ziekbevestigdeRIVM-onderzoek vermoedens die er al langer waren. Omwonenden hebben vaker last van acute gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid dan mensen elders in Nederland. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor. Het ligt voor de hand dat dit door de staalfabriek komt, al is een verband nog niet wetenschappelijk aangetoond.

Onlangs kondigde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de uitstoot van onder meer fijnstof voor omwonenden. Daarnaast loopt er een rechtszaak van omwonenden tegen het staalbedrijf."De dreiging is zeer reëel, werknemers maken zich grote zorgen", zegt Berghuis."De OVV gaat er met de botte bijl in. De kans is groot dat die zegt: deze fabriek is aan het einde van zijn bestaan. Die moet nu dicht."

Tata Steel zegde eerder toe 300 miljoen euro teom de overlast voor de omgeving te beperken.Het dilemma tussen trotse werkgever en grote vervuiler uitgelegd door NOS op 3:Dit artikel bevat een video.8:30De twee gezichten van staalreus Tata SteelIn een reactie schrijft Tata Steel Nederland dat met CO2 afvangen en opslaan de klimaatdoelstellingen van 2030 gehaald kunnen worden."Tegelijkertijd staan we altijd open om andere mogelijkheden te onderzoeken, zoals de waterstofroute waar ook FNV aan denkt." Het staalbedrijf steunt het plan van de bond om een onafhankelijk onderzoeksbureau de verschillende opties te laten doorrekenen.

Scherpe keuzes"De diverse doelstellingen die goed zijn voor alle betrokkenen vragen om scherpe keuzes", ziet ook Tata Steel."En omdat dit zo is, moeten die keuzes ook gefundeerd worden gemaakt." De drie criteria die het staalbedrijf daarbij aanhoudt zijn de klimaatdoelen, technische haalbaarheid en betaalbaarheid. headtopics.com

Een complicerende factor is nog dat er tot zeker 2030 bij lange na niet voldoende groene elektriciteit en waterstof voorhanden is. Nieuwe installaties zouden daarom een poos met gas moeten overbruggen, stelt de vakbond voor. Dat is wel duurder en kan daarom ten koste van de concurrentiepositie gaan.

Lees verder: NOS »

Verstandig als er nog heel veel staal nodig is voor al die windmolens. En waarom moet dan de staat, lees belastingbetaler, de kosten dragen. Als er winst uitgekeerd wordt gaat het naar India en de aandeelhouders. Ik wil ook wel vergroenen op kosten van...betaal de FNV mijn nieuwe auto als ik overstap van fossiele brandstof naar een milieuvriendelijk

Alweer? Of weg! Nog beter!! Werkgelegenheid? Niet op deze manier tatasteel maar grote terrassen, haven, multi centra met indoor outdoor sports veel leuker en vooral schoner voor heel ProvincieNH Wanneer gaat India het sluiten? Ik kan het woord duurzaam niet meer horen. Mooi, dan gaat het toch gebeuren!

Versnel meebetalen aan linkse hobby's door links electoraat dat nauwelijks mensen werk geeft

Nieuwe maatregelen voor schonere lucht in IJmond in 2030Bij gebrek aan invloed op Tata Steel nemen de IJmond-gemeentes en de provincie op andere gebieden extra maatregelen. Ze gaan de fabriek verplaatsen naar Friesland? Zo snel al . . . . . . ! Tsss Waarom niet meteen?

Geen toenadering tussen bestuur en personeel De TransEen tweede gesprek tussen personeel, vakbond FNV en het bestuur van zorginstelling De Trans heeft niet voor toenadering gezorgd. Hoewel beide partijen aangeven graag de problemen op te lossen, loopt de spanning nog steeds op.

Metaalstakingen in en rond Emmen: 'Er moet gewoon extra geld bij'Medewerkers van verschillende metaalbedrijven in en rondom Emmen leggen vandaag het werk tijdelijk neer. Het gaat in eerste instantie om een werkonderbreking van 24 uur. Johan Weijenberg, vakbondsbestuurder bij de FNV, legt uit dat de staking onder meer voortkomt uit de moeizame cao-onderhandelingen.