Larangan jual minuman keras di kawasan majoriti Islam di Kuala Kangsar - Utusan Digital

30/12/2021 11:53:00 AM

Larangan jual minuman keras di kawasan majoriti Islam di Kuala Kangsar

'Kita akan mulakan untuk kawasan yang memang sudah jelas majoriti Islam kita tidak akan benarkan, maka mereka yang bukan bergama Islam yang berada di situ boleh beli di tempat lain.'

Larangan jual minuman keras di kawasan majoriti Islam di Kuala Kangsar

Read more:
Utusan Malaysia »
Loading news...
Failed to load news.