کشاورزان آلمانی با تراکتور خیابان‌های برلین را مسدود کردند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

هزاران کشاورز آلمان روز سه‌شنبه و در اعتراض به سیاست‌های کشاورزی این کشور در مرکز شهر برلین دست به تجمع زدند.