تلاش دولت ایران برای افزایش ۳۰ درصدی درآمد مالیاتی در سال ۱۳۹۹

Redirecting to full article in 0 second(s)...

اطلاعات منتشر شده از پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که دولت ایران قصد دارد تا ۱۰ روز دیگر آن را تقدیم مجلس کند، حکایت از پیش‌بینی رشد ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت دارد.