ترامپ نفت سوریه را 'می‌دزدد؟'

Redirecting to full article in 5 second(s)...

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گوید بخشی از درآمد نفت سوریه باید بابت اقدامات محافظتی به آمریکا برسد. اما در حال حاضر سود ناشی از تولید نفت عاید چه کسی می‌شود؟ تیم راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی در این باره توضیح می‌دهد.