آمریکا خواستار تهیه مستندهایی از نقض حقوق بشر و سرکوب اخیر در ایران شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

پس از انتشار آمار و گزارش‌هایی مبنی بر کشته شدن بیش از 100 تن از تظاهرکنندگان در نقاط مختلف ایران در