ذخایر آب سنگین؛ گام تازه ایران در نقض برجام | DW | 18.11.2019

Redirecting to full article in 5 second(s)...

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر می‌دهد که ایران یکی از محدودیت‌های برجام در سقف مجاز ذخایر آب سنگین را نقض کرده است. مرز مورد توافق ۱۳۰ تن تعیین شده اما میزان کنونی ذخایر ایران یک و نیم تن بیشتر است.