تعطیلی مدارس ابتدایی و متوسطه اول تهران در یک شنبه

Redirecting to full article in 0 second(s)...

بنابر اعلام استاندار تهران، یک شنبه مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه اول در کل استان تهران تعطیل است.