فیفا بحرین را برای توهین به سرود ملی ایران جریمه کرد/ ایران اخطار گرفت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

فدراسیون جهانی فوتبال، بحرین را به دلیل توهین کردن به سرود ایران و تاخیر در شروع مسابقه با جریمه مالی روبرو کرد.