سخنگوی قوه قضائیه خبر بازداشت دانیال‌زاده را تایید کرد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سخنگوی قوه قضائیه از بازگرداندن و بازداشت رسول دانیال زاده خبر داد.