شنود در قانون

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رییس‌جمهوری در جریان سفر به کرمان درباره «شنود» صحبت کرد؛ اما قانون درباره شنود چه می‌گوید؟