باخبر: ۲۱ آبان ۹۸ - ۱۲ نوامبر

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در پادکست با‌خبر ۲۱ آبان ۹۸ بشنوید:روحانی شرایط ایران را غیرعادی و سخت و پیچیده خواند؛آژیر قرمز در جنوب و غرب اسرائیل به صدا درآمد؛و چند زندانی طالبان و آمریکا، مبادله می‌شوند.