عبدالمهدی 'خرابکاران' را به مجازات‌هایی تا حبس ابد تهدید کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نخست وزیر عراق کسانی را که آنها را 'خرابکار' خواند به اعمال مجازات‌های سخت و قطعی تا حد ۲۰ سال زندان تهدید کرد.