دادستانی شیلی: پرونده تحقیق درباره شکنجه معترضان گشوده می‌شود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

دادستان شرق سانتیاگو قصد دارد تحقیقات در مورد چهارده نیروی پلیسی را که متهم به اعمال شکنجه علیه معترضان شده اند آغازکند.