تلاش بریتانیایی‌ها برای شکستن رکورد سرعت

Redirecting to full article in 0 second(s)...
یک تیم بریتانیایی اطمینان دارد که می تواند رکورد سرعت را بشکند.